Medlemsmøde for dagplejepædagoger

Legestuen - hvad skal vi med den? Medlemsmøde 4. februar kl. 18:00 - 21:00

I 2013 skrev børneforsker Ole Henrik Hansen rapporten ”Dagplejen i Danmark” på baggrund af observationer i dagplejehjem og legestuer i 6 kommuner.

Legestuerne fik ikke de bedste anmeldelser i rapporten. Pædagogisk sektor i FOA besluttede derfor at få skrevet et hæfte om hvad man kan bruge legestuen til.

Hvad er en god dag i legestuen for børn og voksne.

  • Besøg i legestuer i 6 kommuner er baggrunden for oplægget om legestuen, hvor jeg blandt andet så på:
  • Barneperspektivet på det der foregår i legestuen – er aktiviteterne særligt egnet  i legestuen?
  • Udnytter dagplejerne at der er mere plads og flere voksne?
  • Er der i de fælles aktiviteter taget højde for børnegruppens alderssammensætning?
  • Hvordan foregår den pædagogiske refleksion over aktiviteterne?
    

v/Birgit Stechmann, Chefkonsulent, FOA faglig

Af hensyn til bestilling af sandwich, kaffe og kage skal tilmelding ske senest 26. januar 2015 via vores hjemmeside eller via dette link

 

Med venlig hilsen

FOA-afdelingerne i
Køge - 46 97 16 00
Holbæk - 46 97 14 00
Roskilde -  roskilde@foa.dk /  46 97 19 92
Midtsjælland - 46 97 19 70
Nordvestsjælland - 46 97 14 77
Nordsjælland - 46 97 33 90
Frederikssund - 46 97 12 00