Fratrædelse af stilling i FOA Nordsjælland

Kære medlem

FOA Nordsjælland skal hermed meddele, at Conny Brynjolf har fratrådt sin stilling som politisk sekretær efter eget ønske. Conny Brynjolf’s arbejdsopgaver / ansvarsområde varetages pt. af afdelingens øvrige politisk valgte og ansatte.

Hvis du som medlem har en igangværende sag i samarbejde med Conny Brynjolf, bedes du fremadrettet kontakte daglig leder Heidi Pedersen på tlf. 46 97 33 90, tast 2 for faglig afdeling - spørg efter Heidi Pedersen.

Heidi vil være dig behjælpelig med kontakt til den medarbejder, der har fået overdraget din sag internt i afdelingen.


På afdelingens vegne

Lene Lindberg
Afdelingsformand