Mail til alle medlemmer

Mailen er ment som en orientering

FOA Nordsjælland har sendt en mail til alle vores medlemmer, omkring den konflikt vi har varslet mod CURA pleje.

Mailen er ment som en orientering, men da vi i dag har modtaget en del henvendelser derom med spørgsmål om det påvirker jer, vil vi gerne følge op igen.

Vi er i direkte kontakte med dem, som bliver berørt af konflikten og vi vil holde jer opdateret om situationen via vores hjemmeside.