Åbent svar til Jacob Levin Svendsen

Åbent svar til Jacob Levin Svendsen – folketingskandidat for Venstre Helsingør

Kære Jacob Levin Svendsen

I lørdagens udgave af Helsingør Dagblad, har du et indlæg i under overskriften ” Sæt den ældre borger i centrum”. Du skriver bl.a. at det er med FOA i spidsen, at undersøgelsen om muligheden for udlicitering af et plejehjem i Helsingør kommune, møder kritik. Herudover noterer jeg, at du er af den opfattelse, at det nærmest er pr. automatik, at vi som fagforening er på barrikaderne over et ”sådant indgreb mod de ældre borgeres ve og vel”.

Jeg ønsker ikke at svare på, om vi som fagforening har stået i spidsen for den kritik der er fremkommet, men ja FOA har været på banen, men bestemt ikke pr. automatik, for i FOA Nordsjælland har vi gennemtænkt tingene før vi udtaler os!

Det vi som fagforening giver kritik af er, at der for det første skal bruges mange penge på at betale høje konsulentudgifter til konsulentfirmaer der ansættes til at ”finde” eventuelle besparelser, ved at tage et plejehjem i udbud. Udgifterne til konsulenterne viser sig at være større end den påregnede besparelse. Jeg finder, at vi som fagforening udviser rettidig omhu, når vi gør opmærksom på dette, eftersom det er skatteborgernes penge der bruges. For det andet er vi af den opfattelse, at der rent faktisk ikke er penge at hente, eftersom der røres ved at område der i forvejen er skåret helt ind til benene. Der er ikke mere at hente.

Der er flere tilfælde i andre kommuner, hvor dele af ældreområdet er overgået til private firmaer. Tempoet for medarbejderne sættes i vejret, da diverse private firmaer arbejder for at tjene penge. Jo hurtigere medarbejderne løber, jo flere penge tjener firmaet.

FOA Nordsjælland er ikke pr. definition imod konkurrenceudsættelse, men vi ønsker at kommunerne i tilfælde af udbud benytter sig af firmaer der har ordentlige vilkår, og hvor paragrafferne i ILO-konventionen følges, nemlig at der udbetales løn efter overenskomstlignende forhold – og det er desværre ikke lige det vi ser pt.

I det tidligere Frederiksborg Amt, har undertegnede – i øvrigt i samarbejde med din formand Lars Løkke, arbejdet for at undgå udbud af rengøring. Det lykkedes at lave enkelte interne omrokeringer, ændringer i arbejdsgange m.v. der gjorde, at det rent faktisk blev billigere at beholde området på egne hænder. Så det kan lade sig gøre at spare lidt, samtidig med at det holdes på egne hænder.

Apropos hænder, så skriver du samtidig i dit læserbrev, at hvis fremtidens behov skal opfyldes, skal der skabes et større økonomisk råderum, og du foreslår at det f.eks. kunne være med mere effektive hænder fra medarbejdere i den private sektor. Som repræsentant for de medlemmer der arbejder indenfor området, vil jeg tillade mig at oplyse dig om, at de hænder der pt. er i det offentlige område, sådan set er MEGET effektive med de midler der nu er til rådighed, og medarbejderne gør til dagligt et kæmpe stykke arbejde.

FOAs kritik bunder også i vores hensyn og omsorg for de medarbejdere der pt. er ansat, men det er sandelig også omsorg for borgernes vel og vel – både de der i det daglige har brug for de pågældende medarbejdere, men også på resten af borgernes vegne. De borgere der har brug for hjælpen i det daglige, skal have faglige dygtige medarbejdere, der er ansat under sikrede vilkår. De øvrige borgere i kommunerne har også en vis interesse heri, eftersom det er vores allesammens skattekroner der benyttes.

I FOA Nordsjælland mener vi ikke, at der skal tjenes penge på vores velfærd.

Sluttelig vil jeg opfordre dig til at arbejde for, at det skattehul der pt. findes i skattelovgivningen lukkes, så private firmaer ikke kan sende penge i skattely, hvilket vi også tidligere har gjort opmærksom på.


Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand