Nyt fra FOA Nordsjælland

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår

Kære medlemmer

Året 2015 er ved at rinde ud, og på vegne af FOA Nordsjælland ønskes du og din familie en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Året 2015 har på mange måder været et hektisk år for mange af jer, jeres arbejdspladser og jeres arbejdsforhold.

Vi oplever næsten dagligt, at der spares i velfærden og det betyder meget for det faglige arbejde, I skal yde. Jeg vil tillade mig at påstå, at det er svært at få tid til at udføre vores kerneopgave, uanset om vi passer børn, plejer og passer syge, ældre eller handicappede, laver mad, ordner bygninger eller gør rent.

I FOA Nordsjælland kan vi både se og mærke alle de nedskæringer der er. Vi har mange medlemmer der varsles ned i tid, funktioner der opsiges, hvilket betyder en lønnedgang for den enkelte, sygemeldte medlemmer som afskediges efter ganske få uger eller måneder. Vi er under et stort pres.

Desværre er der også mange af jeres kolleger, der ikke er medlem af FOA, og de er dermed ikke en del af fællesskabet. Nogle af dem vi taler med fortæller, at det skyldes vores pris på kontingentet. Jeg forstår dem ikke.

FOA Nordsjælland er en forening, som er med til at sikre fornyelse af aftaler, samt sikre at ledelserne på arbejdspladserne ikke skalter og valter med de ansatte som det passer dem. Der er behov for, at FOA holder øje med, hvad der sker rundt omkring.

Vi har også for nyligt oplevet et privat plejefirma gå konkurs. Det er trist for både borgere og ansatte. Jeg tror desværre ikke, at det bliver sidste gang i vores område. Vi bruger derfor meget tid på at oplyse kommunerne om, at de ved udbud til private firmaer af velfærdsopgaverne, ikke får samme kvalitet. De der betaler prisen er de ansatte. Arbejdstempoet skrues ofte op, da de private firmaer skal tjene penge – dermed øges også risikoen for arbejdsskader.

Vi oplever også, at FOAs tillidsvalgte sættes under pres. De bliver bedt om at bruge mindre tid på deres tillidsmandsarbejde - tid som de skal bruge på at varetage kollegernes interesser. Vi har alle brug for de tillidsvalgte, så jeg håber, at I vil bakke dem op ude på arbejdspladserne.

Det er ikke sikkert, at året 2016 bliver bedre, men mit nytårsønske er flere medlemmer i det nye år, så vi får et større fællesskab. Sammen er vi stærkere og sammen kan vi også sætte mere fokus på ordentlige arbejdsforhold, så der bliver mere tid til at udføre et fagligt forsvarligt stykke arbejde, så vi ikke skal løbe os selv ihjel.

Glædelig jul og godt nytår – pas på jer selv derude.

På FOA Nordsjællands vegne

Lene Lindberg
Afdelingsformand


Nyt fra FOA Nordsjælland

Ledigheden er faldende

Nyt fra Social- og sundhedssektoren

Nytårshilsen fra forbundsforman Dennis Kristensen

Nyt fra Pædagogisk sektor

Lønprojekt i FOA

Kursusprogram 1. halvår 2016