Normeringskonference 2015

Foto: Rie Hestehave

Minimumsnormeringer på Dagtilbudsområdet

Der fremstod et landsdækkende ønske om at indføre minimumsnormeringer

På konferencen fremstod et landsdækkende massivt ønske om, at politikerne træffer beslutning om at indføre minimumsnormeringer.

Både FOA, BUPL og forældrene eks. FOLA ytrede ønske om, at det ikke er forsvarligt længere sikkerhedsmæssigt og pædagogisk fagligt med de meget dårlige normeringer vi ser omkring os. 

Der fremkommer flere og flere historier rundt omkring med situationer, hvor det pædagogiske personale oplever at være alene med meget store børnegrupper eksempelvis på legepladsen - Der kan ske ulykkelige hændelser.

Der er fremtidens voksne, vi som samfund er i gang med at svigte. Megen forskning i form af rapporter og analyser beviser, at det er i barnets første år, at der er stort behov for relationsarbejde.

Der skal være tid til, at det enkelte barn får dagligt og flere gange dagligt ordentlig kontakt med de voksne. Der er taget initiativ til underskriftsindsamling af forældre på facebook, fordi nu er det nok!

Har du skrevet under på, at nu er nok = NOK ?

Vi skal have indført minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. - det fortjener vores børn og det pædagogiske personaleDagpleje leder Joan Lindskov Formand BUPL Elisa BergmannFOA Jakob Sølvhøj