Kvalitet i dagplejen

Årets program har været meget spændende og helt i top på faglighed.

Det har været nogle inspirerende og givtige dage i forhold til det daglige arbejde i Dagplejen og næsten 600 personer har deltaget i konferencen.

Nogle af emnerne:

  • Didaktik i Dagplejen
  • Styrkelse af anvendelse af teori i praksis
  • 0-2 årige børns kognitive udvikling


Altsammen suppleret af hjerneforsker Peter Lund Madsen med oplæg om det lille barns hjerne og Musik af Alberte Vinding med band.


Mvh. Rie Hestehave 

Materialer og slides fra dagene vil efterfølgende blive lagt på www.foa.dk

Foredragsholder 1Foredragsholder 2