Læserbrev - Ældreområdet er truet

Som repræsentanter for de faggrupper der arbejder i ældreplejen, kan vi på deres vegne tilslutte os de bekymringer der er fremkommet med hensyn til det store sparekrav, som Allerød kommune har varslet på området.

Vi er helt i tråd med, hvad Mikki Dam Larsen og Henriette Gedde også har givet udtryk for bl.a. i Allerød nyt.

Hvis kommunen gør alvor af truslerne om besparelser på ældreområdet, vil det med sikkerhed skabe et dårligere arbejdsmiljø for de medarbejdere der arbejder indenfor området, herunder FOA faggrupper. Medarbejderne kan få en fornemmelse af, at de IKKE gør et fagligt godt stykke arbejde, hvis de ikke kan få lov at udføre arbejdet fagligt forsvarligt, og med værdighed overfor de borgere de passer og plejer.

Vi ved, og frygter samtidig, at medarbejderne ofte udfører opgaver alene, at de ikke når at dokumentere tilstrækkeligt, og arbejdspresset er allerede i dag så stort, at risikoen for fejl kan stige yderligere. Det er alvorligt.

Skal citronen presses yderligere?

Er arbejdsmiljøet ikke i orden, vil det ligeledes ofte medføre dårlig trivsel og et øget fravær, som i sidste ende går udover borgerne.

Med flere nedskæringer kan vi på borgernes vegne frygte, at det vil ende med langt flere indlæggelser. Som fagpersoner er vi uddannet til at observere borgere / patienter, og dermed kan f.eks. væskemangel, dårlig ernæring og ændringer i den almene tilstand opdages i tide. Skal der spares yderligere på dette område, vil medarbejderne ikke have tid og ressourcer til at opdage disse signaler i tide, og dermed være med til at forebygge i stedet.

At borgerne kun modtager rengøring hver 4. uge, er ikke værdigt. Findes der almindelige hjem, hvor der kun gøres rent hver 4. uge, nej! Det kan betyde dårlig hygiejne, som kan føre til at det bliver lettere at få hygiejneproblemer med sygdom til følge.

Vi syntes ikke, at vores velfærdssamfund kan være bekendt at behandle de ældre på denne måde.

Så vores opfordring til politikerne er:

Tænk jer godt om, når I træffer disse beslutninger om at spare, for der kan IKKE spares mere - citronen er presset i bund!


FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland

Lene Lindberg        /   Vinni Jakobsen
Afdelingsformand   /   Sektorformand