Christina Antorinis Besøg på SOPU skolen i Hillerød

Christine Antorini mødte eleverne i deres uddannelsessituation

Christine Antorini, Uddannelsesordfører for Socialdemokraterne kom på besøg torsdag den 14. april 2011 på SOPU-skolen i Hillerød, hvor hun blev vist rundt
af skolens direktør Inger Margrethe Jensen og udviklingsleder Helle Olesen samt Carina Villadsen.

Christine fik en rundvisning samt orientering om skolens uddannelser og fik lov til at møde eleverne i deres uddannelsessituation.

Blandt andet var der en elev, der viste sit bud på ideel SFO'en. Altid godt at få bud på fremtiden og det bedst opnåelige. En anden elev kom løbende da vi var i den store Multihal for at få Christine til at hjælpe med at give lærerne tid og ressourcer til at komme ud og besøge praktikstederne, når
eleverne er der.

De er stærkt savnet kunne han meddele. Christine fik mange ord med på vejen ikke mindst af Vinni Jakobsen (FOA) og Rie Hesyehave (FOA) som havde travlt med at få Christine til at love, at der skal rulles tilbage i forhold til alle de fuldstændig sindssyge besparelser, der er lavet på uddannelsesområdet.

Mange forslag og bud kom frem og vi håber på at hun bærer dem ind i Folketinget og gør noget ved tingene.

Et alt i alt rigtigt godt besøg for både elever, skole og FOA.

FOA Nordsjælland