Stilling som faglig sagsbehandler

Har du mod på nye udfordringer og lyst til at være faglig sagsbehandler i en spændende organisation?

FOA Nordsjælland søger en faglig sagsbehandler

Har du mod på nye udfordringer og lyst til at være faglig sagsbehandler i en spændende organisation?
Så har vi brug for dig!!

Faglig sagsbehandler:
En øget tilgang af faglige sager er årsag til, at vi skal udvide vores faglige team med endnu en faglig sagsbehandler.  Som faglig sagsbehandler i FOA Nordsjælland vil du primært skulle arbejde med medlemmernes personlige sager. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling og det er sjældent at 2 dage ligner hinanden.

Som faglig sagsbehandler udfører du bl.a. følgende opgaver:

• Samtaler med afdelingens medlemmer
• Besvarer overenskomstspørgsmål
• Koordinerer diverse forhandlinger og møder
• Udarbejder høringssvar for afdelingens medlemmer
• Forbereder og gennemfører forhandlinger ved personsager, herunder bl.a. opsigelser
• Forbereder, beregner og forhandler lønsager for medlemmer
• Udarbejder sagsforløb
• Udfører øvrige forefaldende kontoropgaver, herunder journalisering og dokumentation i sager
           
Kvalifikationskrav:
Vi søger en person, der udover at have sine faglige kvalifikationer i orden, også indeholder gode samarbejdsevner, samt har lysten og viljen til at sætte sig ind i opgaverne.

Vi forventer endvidere:
• at du har et afklaret forhold til fagbevægelsen
• at du tager ansvar for helheden på arbejdspladsen
• at du har erfaring med at forhandle
• at du både kan arbejde selvstændigt og i team
• at du er serviceminded overfor medlemmer og øvrige samarbejdspartnere
• at du er fleksibel
• at du er venlig, imødekommende og smilende med et positivt sind
• at du behersker skriftlig dansk på højt niveau og selvstændigt kan formulere dig
• at du har udpræget ordenssans, humor og en udadvendt personlighed
• at du kan håndtere en arbejdsdag der kan være fyldt med uforudsete problemstillinger

Hvis du har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation samt kendskab til funktionærloven, barselsregler, KTOs regelsæt, ferielovgivning, er det en fordel.

Vi kan tilbyde et spændende job, 7 ugers ferie, flextid, en god personalepolitik, masser af udfordringer og en flok kolleger som glæder sig til at du kommer.

Løn i henhold til indgået overenskomst mellem FOA – Fag og arbejde og HK. Grundløn-nen er trin 32 i det kommunale lønsystem, svarende til kr. 26.664,58.

Herudover forhandles kvalifikationstillæg ud fra ansøgerens erfaring og kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Skriftlig ansøgning vedlagt relevante papirer skal være modtaget senest den 7. april 2014 kl. 12.00, og kan fremsendes til:

FOA Nordsjælland
Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød

eller via mail på adressen nordsj@foa.dk

Mærk din ansøgning ”Faglig sagsbehandler”.

Yderligere spørgsmål til jobbet kan rettes til afdelingsformand Lene Lindberg på tlf.: 2421 5672 eller til næstformand Ann-Mari Simonsen på tlf.: 2969 8110.

FOA – Fag og arbejde, Nordsjælland er en afdeling med ca. 6900 medlemmer. Afdelingen består af 7 politikere og 14 ansatte. Vi servicerer medlemmer der arbejder indenfor stat, region, kommuner og private områder.