Arbejdstidsregler i Påsken

Hvordan er det lige med reglerne i helligdagene?

Hvis du er:

• Social- og sundhedshjælper
• Social- og sundhedsassistent
• Sundhedsmedhjælper
• Hjemmehjælper                                          
• Sygehjælper
• Beskæftigelsesvejleder
• Plejehjemsassistent eller
• Plejer

eller

• Social og sundhedspersonale uden en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse

  • Skærtorsdag honoreres som en søgnehelligdag
  • Langfredag honoreres som en søgnehelligdag
  • Påskedag   er en søndag - honoreres som en søgnehelligdag
  • 2. påskedag honoreres som en søgnehelligdag


Ansatte, der må udføre tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres med søgnehelligdagsbetaling.


Særlige fridage:

1. maj og Grundlovsdag fra kl. 12.00  har de ansatte i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges.

OBS!
For ansatte i kommuner i det tidligere FFKA-område (Hørsholm og Rudersdal i FOA Nordsjællands forhandlingsområde) gælder det at:

  • 1. maj ligestilles med en søgnehelligdag
  • Grundlovsdag ligestilles med søgnehelligdag fra kl. 12.00

Er du elev kan du kontakte afdelingen på tlf. 46 97 33 90.