Profil af den pædagogiske assistent

Den pædagogiske assistent - en pædagogisk håndværker

FOA har udgivet en håndbog for den pædagogiske assistent

"Det er i år 20 år siden den daværende undervisningsminister, Ole Vig Jensen nedsatte det betænkningsudvalg, der fik til opgave at udarbejde grundlaget for en pædagogisk grunduddannelse. Først 2 år senere kunne et snævert folketingsflertal efter kraftige tovtrækninger, der var startet allerede i betænkningsudvalget, vedtage loven om den pædagogiske grunduddannelse. Der skulle gå endnu yderligere nogen tid før uddannelsen kunne sættes i værk og vi var tæt på det nye årtusinde, før de første færdiguddannede kunne træde ind på det pædagogiske arbejdsmarked".

Hånsbogen kan bestilles på http://www.foa.dk/Forbund/Publikationer og koster kr. 30,-

 

Pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland anbefaler at håndbogen købes og læses.