FOA Nordsjælland sætter lys på overenskomsten

Torsdag den 13. november sætter FOA Nordsjælland lys på overenskomsten

FOA Nordsjælland vil, sammen med 100 tillidsvalgte, gå i fakkeloptog fra Helsingør Station kl. 18:00 til Helsingør Rådhus, for at aflevere postkort til Helsingør Byråd.

Det gør vi for, at politikerne får sat ansigt på de menneskers arbejdsliv, der forhandles om i overenskomsten. Politikerne står jo bag Kommunernes Landsforening, ligesom medlemmerne står bag de faglige organisationer.

FOA ønsker en fair forhandling!

Kommunernes Landsforening har lagt ønsker frem om at:

  • Det skal være nemmere at ændre i medarbejdernes arbejdstid. 
  • Seniorordningerne skal udskydes, så de først skal træde i kraft i en senere alder og følge ”udviklingen i afgangsalderen.”
  • Færre tillidsvalgte bliver omfattet af tillidsmandsbeskyttelsen.

Derfor er vi i fagbevægelsen nødt til at huske dem på at:

  • Vores medlemmer arbejder 24 timer i døgnet, 365 dage året rundt, så det skal ikke blive for billigt for arbejdsgiverne at lave dårlig planlægning.
  • Vi vil beskytte medlemmernes ret til at kunne forudsige, hvornår de skal på arbejde, så de kan planlægge både deres arbejds- og familieliv.
  • Ordningen er tænkt som et værn imod nedslidning. Når vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, bliver der endnu mere brug for ordninger som seniordage.
  • Det er vigtigt, at de kollegaer der træder frem, tager ansvar for arbejdspladsen og repræsenterer de øvrige medarbejdere, kan tale på vegne af deres kollegaer, uden frygt for at sit miste arbejde.

FOA har lært af ”Lærer-Lockouten”, at tonen overfor fagbevægelsens medlemmer, er blevet mere hård. Derfor inviterer vi de lokale politikkere, til at komme og give håndslag på en fair forhandling.

På samme tid vil vi gerne invitere alle kommunalt-, regional- og statsansatte til at gå med i fakkeloptoget, og skabe synlighed omkring menneskerne bag overenskomsterne, så mød os på Helsingør station kl. 18:00.

Du kan printe postkort ud til brug på dagen.

Postkort 1

Postkort 2

Postkort 3