Hvordan er det lige med reglerne i julen for social- og sundhed og pædagogisk personale

Julen nærmer sig og hvordan er det lige med reglerne?

Gælder for social- og sundhed- og pædagogisk personale.

Hvis du er:

 • Social- og sundhedshjælper 
 • Social- og sundhedsassistent 
 • Sundhedsmedhjælper 
 • Hjemmehjælper
 • Sygehjælper
 • Beskæftigelsesvejleder
 • Plejehjemsassistent eller Plejer
 • Social og sundhedspersonale uden en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse 

24. december ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse
25. december er en søgnehelligdag
26. december er en søgnehelligdag
31. december er søgnehelligdag fra kl. 12-24
1. januar er en søgnehelligdag

Ansatte, der må udføre tjeneste i ovennævnte tidsrum honoreres med søgnehelligdagsbetaling.

OBS!
For ansatte i kommuner i det tidligere FFKA-område (Hørsholm og Rudersdal i FOA Nordsjællands forhandlingsområde) gælder det at:

 • 31. december er normal tjenestedag, dog betales der aftentillæg fra kl. 16.00

Hvis du er:

 • Pædagogmedhjælper
 • Pædagogisk assistent

Og hvis du arbejder den 24. december og/eller 31. december, skal du have tillæg på kr. 40,81 (31/3-2000-niveau), som i dag svarer til kr. 52,76 pr. time.

Hvis du har fri den 24. december og/eller den 31. december skal du undersøge, hvad der lokalt er aftalt i din kommune.