Åbent brev til Ib Kirkegaard i Helsingør

Hvorfor skal sagen behandles på et lukket udvalgsmøde?

Kære Ib Kirkegård

Det er med stor undren, at jeg forleden blev opmærksom på, at der stadig er liv i tanken om at udlicitere en del af hjemmeplejen samt et plejecenter. Jeg blev forundret over 2 ting. Dels at sagen skulle behandles på et lukket udvalgsmøde, samt at du stadig ikke har fundet det nødvendigt og haft tid til at deltage i et møde med FOAs tillidsrepræsentanter på området, hvor du er blevet indbudt til et møde.

Jeg har været involveret i flere udbudsrunder, men har dog ikke oplevet det behandlet på lukkede møder før det er konkret, og før der er navne på de firmaer der eventuelt byder. Derfor undrer det mig, hvad det er der skulle være af en sådan karakter, at det skal behandles på et lukket møde.

Dagen efter skal MED-udvalget behandle emnet. De må da også synes det ville være rart, hvis du eller en anden fra dit parti havde været i dialog forud for dette.

Torsdag læser jeg så i Helsingør Dagblad, at udvalget skal på studiebesøg til Gribskov. Hvad med også at tage en dialog med FOA Nordsjælland. Vi har faktisk medlemmer der arbejder i Gribskov, så derfor har vi en del erfaringer set med medarbejdernes øjne.

Vi mener stadig ikke, at beløbet svarende til 2,1 mill. kr. er et beløb der kan spares, for før alle konsulenter og eventuelt konsulentfirmaer har lavet analyser og udarbejdet materiale, ja så er vi langt over det beløb der efter sigende skulle kunne spares.

Hvis jeg ikke tager helt fejl, så blev der faktisk brugt over 5 mill. kr. i Gribskov. Hvis det samme beløb er udgiften i Helsingør, så er det pludselig ikke en besparelse, men en unødig udgift.

Det fremgår af sagen, at det skulle give et kvalitetsløft. Hvad er det for noget vrøvl. Ved at overdrage medarbejderne og dermed deres viden, så mister kommunen den faglige viden, og det kan da ikke betragtes som et kvalitetsløft – tværtimod. Det er kostbar viden, som dermed ikke vil kunne anvendes mere i kommunesammenhæng.

Da du ikke har haft tid til at mødes med FOAs tillidsrepræsentanter, vil jeg nu stille dig de spørgsmål som tillidsrepræsentanterne ville tale med dig om.

  • Hvad er formålet med konkurrenceudsættelsen?
  • Hvordan vil kommunen fastholde kompetencerne, hvis opgaverne er udliciteret til private leverandører?
  • Hvordan vil kommunen håndtere besparelser og omprioriteringer?
  • Hvordan vil kommunen fastholde uddannelsesniveauet?
  • Hvordan sikrer kommunen, at medarbejderne hos en privat leverandør har de faglige kvalifikationer der skal til, for at vurdere borgernes tilstand?
  • Hvordan sikrer kommunen sig mod social dumping?
  • Hvordan sikres kvalitet og fair konkurrence?
  • Hvordan inddrages medarbejderne i processen?
  • Hvilke krav stilles i forhold til praktikpladser for social- og sundheds elever

Sluttelig kan jeg heller ikke lade være med at undre mig over, at den politik du lægger for dagen i Helsingør, ikke svarer til dit partis hjemmeside. Jeg tror ikke, at min forbundsformand Dennis Kristensen, ville syntes det var godt, hvis jeg som lokal formand ikke var i trit med FOAs politiske holdninger.

 
Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland