Pressemeddelelse - ældrepuljen og budgetterne

FOA Nordsjælland mener, at ældremilliarden skal bruges til faglig opkvalificering

Der har været en del drøftelser og skriverier omkring ældremilliarden, og hvad den skulle bruges til. Set med FOA Nordsjællands øjne, så skal den bruges til faglig opkvalificering samt flere hænder i det daglige på ældreområdet. Denne holdning havde vi også, da det var børneområdet der fik tilført midler via finansloven. Desværre skete der det, som nu også er ved at ske på ældreområdet, nemlig at pengene går til at lappe huller i de kommunale budgetter.

Som sagt, havde jeg ønsket en tilførsel af flere hænder i det daglige eller en faglig opkvalificering, der ville komme de ældre borgere til yderligere gavn.

Min interesse faldt på et debatindlæg i Frederiksborg Amts avis mandag den 3. november 2014. Indlægget er skrevet af lokalpolitiker Jacob Jensen fra Rudersdal kommune.

Seniorrådet i Rudersdal tilkendegiver, at de hellere vil anvende pengene til den enkelte ældre, frem for en styrket rehabilitering. Dette er jeg helt enig i. Det betyder ikke, at rehabilitering er dårlig - nej det er rigtig godt, for så er borgerne måske mere selvhjulpne over længere tid, men desværre hører vi om rehabilitering som gennemføres, for at fratage noget af hjælpen til de ældre borgere. Så det er -set med FOAs øjne - en anden form for nedskæringer. I stedet for smarte projekter med fine ord, vil FOAs faggrupper på området gerne have flere hænder, så de ikke skal haste fra borger til borger, samt bruge tid på den faglighed som personalet er i besiddelse af.

Jacob Jensen skriver - som jeg forstår det, at de faktisk i Rudersdal har drøftet emnet fleksibel hjemmehjælp, altså at den enkelte selv er medbestemmende om de ønsker gåture ud over den visiterede hjælp - altså en ekstra ydelse. Dette har København bl.a. benyttet sig af med stor effekt. Som faglig organisation syntes vi, at det ville være berigende for de ældre borgere - også i Rudersdal, og vi har derfor fulgt sagen.

Desværre ser det ud til, at det ikke bliver tilfældet. Flere af vores medlemmer beretter, at de er blevet spurgt om de vil spørge de ældre borgere, om de ønsker sig mere fleksibel hjælp.

Og nu til mit spørgsmål i den forbindelse:

"Hvor mange ældre borgere er blevet spurgt, hvem har spurgt dem og hvad er de konkret blevet spurgt om?"

Ifølge flere af vores medlemmer er det ikke en analyse, men blot en opgave som nogen af medarbejderne har udført helt tilfældigt. Det er jo ikke en retvisende måde, at afdække de ældre borgeres ønske på. 

Jeg håber, at vi får en status på hvad de ældre borgere selv har udtrykt ønske om. Lige nu ser det ud til, at pengene er brugt til hjælpemidler og busser, og det er vel ikke meningen?

Det er dog ikke kun i Rudersdal kommune, at ældremilliarden anvendes til at lappe huller i budgettet med. Det ser vi i flere kommuner - der tages med den ene hånd og lappes lidt med den anden hånd.

Det er trist for både de ældre borgere, men også for FOAs faggrupper.


Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland