Åbent brev til kommunerne

Der var desværre ikke mange politikere der mødte op til at tage imod budskaberne – faktisk kom der kun repræsentanter fra 2 partier.

Åbent brev

Kære Byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer

Torsdag den 13. november, satte FOA Nordsjælland ”lys” på overenskomsterne. Ca. 120 personer deltog i det fakkeloptog, som FOA Nordsjælland havde arrangeret igennem Helsingørs gader.

Vi havde sendt en invitation til alle jer Byråds- og Kommunalbestyrelsesmedlemmer i følgende kommuner: Allerød, Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal, i håbet om at de ville møde op.

Det gjorde vi for at minde jer om jeres rolle i de kommende overenskomstforhandlinger, for lige som FOAs medlemmer har udvalgt de krav som FOA skal forhandle, så er det byrådene / kommunalbestyrelserne der står bag kravene fra kommunernes Landsforening.

Vi ville derfor give jer politikerne muligheden for at se de mennesker i øjnene, hvis vilkår der forhandles om.

Nogen gange kan det være svært at huske i en forhandlingssituation, at de menneskers vilkår der forhandles om, faktisk er dem som vi hver dag afleverer vores børn til, imens vi selv er på arbejde, eller det er dem der passer vores syge og ældre når vi selv sover om natten, eller dem der servicerer skoler, gader osv.

Der var desværre ikke mange politikere der mødte op til at tage imod budskaberne – faktisk kom der kun repræsentanter fra 2 partier.

Derfor har vi nu samlet de ca. 700 underskrevne postkort vi fik retur med nedenstående udsagn på, og dem sender vi til borgmestrene i de respektive kommuner.

FOA ønsker en fair forhandling! Vi vil ikke risikere at stå i samme situation som lærerne blev udsat for…

Kommunernes Landsforening har lagt ønsker frem om at: 
• Det skal være nemmere at ændre i medarbejdernes arbejdstid.
• Seniorordningerne skal udskydes, så de først skal træde i kraft i en senere alder og følge ”udviklingen i afgangsalderen.”
• Kommunernes landsforening ønsker at, færre tillidsvalgte bliver omfattet af tillidsmandsbeskyttelse

Derfor er vi i fagbevægelsen nødt til at huske jer på at: 
• Vores medlemmer arbejder 24 timer i døgnet, 365 dage året rundt, så det skal ikke blive for billigt for arbejdsgiverne at lave dårlig planlægning. 
• Vi vil beskytte medlemmernes ret til at kunne forudsige, hvornår de skal på arbejde, så de kan planlægge både deres arbejds- og familieliv. 
• Ordningen er tænkt som et værn imod nedslidning. Når vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, bliver der endnu mere brug for ordninger som seniordage. 
• Det er vigtigt at, de kollegaer der træder frem, tager ansvar for arbejdspladsen, og repræsenterer de øvrige medarbejdere, kan tale på vegne af deres kollegaer, uden frygt for at miste sit arbejde.
 
Vi er glade for, at der støttes op omkring det FOA laver, men er samtidig skuffede over, at der ikke mødte flere politikere op, når nu I havde muligheden for at se en del af vores medlemmer i øjnene.


Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland