Møde for ny-uddannede social- og sundhedshjælpere

Vi ønsker tillykke med uddannelsen

FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund inviterer dig til møde med information omkring dine fremtidsmuligheder som social- og sundhedshjælper med relevante kurser ved evt. ledighed og om, hvordan FOA kan være behjælpelig i forbindelse med løn eller andre forhold på arbejdspladsen. Vi vil også meget gerne høre om, hvordan din uddannelse har forløbet.

Mødet vil finde sted torsdag den 26. juni 2014 kl. 16.30 – 17.30 i FOA Nordsjællands lokaler, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød.

Vores medlemmer vil på samme tidspunkt, kunne få udleveret deres emblem (husk dit uddannelsesbevis). Mødet er BÅDE for medlemmer og ikke medlemmer.

Der er ingen tilmelding - du kommer bare.

 

Vi glæder os til at se dig.

Vinni Jakobsen          /      Irene Buus
FOA Nordsjælland             FOA Frederikssund

 

NB. HUSK AT TILMELDE DIG JOBCENTRET PÅ FØRSTE LEDIGHEDSDAG.