Møde for ny-uddannede social- og sundhedsassistenter

Vi ønsker tillykke med uddannelsen

FO Nordsjælland og FOA Frederikssund inviterer dig til møde med information omkring dine fremtidsmuligheder som social- og sundhedsassistent med relevante kurser ved evt. ledighed og om, hvordan FOA kan være behjælpelig i forbindelse med løn eller andre forhold på arbejdspladsen. Vi vil også meget gerne høre om, hvordan din uddannelse har forløbet.

Mødet vil finde sted onsdag 16. juli 2014 kl. 15:00 – 16:00 i FOA Nordsjællands lokaler, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød.

Vores medlemmer vil på samme tidspunkt, kunne få udleveret deres emblem (husk dit autorisations-id eller uddannelsesbevis). Mødet er BÅDE for medlemmer og ikke medlemmer.

Der er ingen tilmelding - du kommer bare.

Vi glæder os til at se dig.

Vinni Jakobsen          /      Irene Buus
FOA Nordsjælland             FOA Frederikssund

 

NB. HUSK AT TILMELDE DIG JOBCENTRET PÅ FØRSTE LEDIGHEDSDAG.

Social- og sundhedsassistent