Gode tiltag i dagplejen i Allerød

Hermed en fortælling fra dagplejen i Allerød kommune, som handler om glade og selvbevidste børn.

Nye tiltag i dagplejen giver glade selvbevidste børn

I 2012 udgav FOA, sammen med Nanett Borre, bogen: ”Små glade ben” - om arbejdet med dagplejebørns motorik og sanser. På baggrund af dette samarbejde har 16 dagplejere i Allerød Kommune gennem det seneste år arbejdet målrettet med Nanett Borres metoder. Resultaterne taler for sig selv.

Den 1. maj 2013 brugte 16 dagplejere fra Allerød Kommune, som vanligt, den årlige lukkedag til kompetenceudvikling. Denne gang som temadag i selskab med Nanett Borre, der bl.a. arbejder med dagplejebørns motoriske udvikling. Bag initiativet stod Jane Randmose, dagplejer og tillidsmand i Allerød Kommune, som havde oplevet Nanett på FOA’s landskonference i 2012.

”Hun var simpelthen sådan et energibundt, husker Jane, ”og jeg tænkte, at hende måtte vi kunne bruge hos os.”

Jane foreslog derfor sin leder at tage kontakt til Nanett Borre, da det blev besluttet, at dagplejen i Allerød skulle fokusere mere på den motoriske udvikling af børnene.

”Vi indledte forløbet med et forældremøde, hvor Nanett var inviteret til at fortælle om barnets motoriske udvikling,” beretter Jane Randmose. ”Og herefter fulgte så temadagen, hvor vi på egen krop skulle afprøve de forskellige øvelser og løse opgaver. På en legestuedag viste vi Nanett vores opgave og fik feedback fra de observationer Nanett havde gjort i løbet af dagen. Herefter fulgte forskellige opgaver – bl.a. skriftlig og billedlig dokumentation til forældre og ledelse, så alle var med på, hvordan projektet skred frem.”

Stor opbakning – flotte resultater
I alt er der tale om tre sanser, der skal arbejdes med i løbet af projektet: Muskeledsansen, taktilsansen og vestibulærsansen.

”I vores lille gruppe på tre dagplejere i Lynge arbejder vi lige nu med  muskelledsansen,” forklarer Jane Randmose. ”Det vil sige øvelser, hvor børnenes led strækkes ud og skubbes sammen. For eksempel har børnene skullet springe ned på et tårn af puder, kravle over eller under et kosteskaft, lave kaninhop, kravle baglæns, trække sig frem i armene liggende på gulvet, kramme avispapir til ’snebolde’ og efterfølgende lave sneboldkamp. Det har både været lærerigt og sjovt – og så har det fået pulsen op hos både børn og voksne.”

Jane Randmose pointerer, at der hele vejen rundt har været stor opbakning fra alle involverede parter i projektet – ikke mindst forældrene. Hun oplever, at de er meget begejstrede for initiativet, og at de allerede nu mærker en markant forbedring på børnenes krops- og selvbevidsthed. ”De tør kaste sig ud i meget mere end tidligere, fordi de netop har fået lov til at prøve sig selv af i trygge rammer og oplever, at de godt kan - og at det ikke gør ondt,” forklarer hun.

De gode resultater har givet blod på tanden til at fortsætte arbejdet med børnenes motoriske udvikling i dagplejen.

”Dog har vi i vores gruppe besluttet at udskyde arbejdet med de øvrige sanser til foråret, fordi børnene skal være lidt større, inden de er klar til næste step. Indtil da arbejder vi videre med muskelledsansen og tilsætter løbende flere øvelser.” slutter Jane Randmose.

Fakta om de tre sanser:  Muskelledsansen styrer barnets fornemmelse for muskel- og ledfunktion. Det vil sige at spænde og slappe af, bøje og rette ud samt finde ud af, hvor legemsdele befinder sig. For at bevægelserne skal være i orden, må muskler, led og sener arbejde præcist sammen.

Taktilsans har med berøring at gøre. Fosteret oplever allerede i morens mave en konstant og varm berøring. Det er vigtigt for barnets udvikling, at det fortsætter. Særligt sensitive børn kan have ekstra behov for stimulering af taktilsansen.

Vestibulærsansen er den første sans der dannes i barnet og har med ligevægt at gøre. Bag øret sidder en slags snegl med væske i. Og vi skal sætte gang i de væsker, som labyrinten indeholder. Barnet har brug for rotation og for at gynge. (kilde: www.grundmotorik.de)

Øvelser med kosteskaftHopper ned i et tårn