Mandags Nyt uge 15

Påsken nærmer sig...

Vi nærmer os snart Påsken, som er fridage for mange, også FOAs medlemmer, med hygge og påskeæg i mange varianter.

Nogle af os skal på vores arbejde, fordi en del af samfundet ikke holder ferie.

Påske er lig med helligdage, i daglig tale FO dage. Det er en by i Rusland, for rigtig mange af os og kan give en følelse af, at noget er uretfærdigt, og det er sikkert fordi vi kender vores rettigheder i forhold til den overenskomst, vi er ansat efter.

Så hvis du er i tvivl, så henvend dig til din tillidsrepræsentant, som kan vejlede dig om dine rettigheder og dine FO dage. Der er også viden at hente på FOA's hjemmeside. Sidst, men ikke mindst, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Det er rigtig vigtigt, at du føler du får den viden, der er nødvendig for dig.

Der tales rigtig meget om tillid til medarbejderne og det optager også os alle i FOA. Vi er enige med mange af jer der syntes, at vi bruger alt for meget tid på unødig dokumentation. Dokumentation opfattes også ofte som kontrol, og det kan være rigtig ubehagelig, fordi vi føler os overvåget.

Vi har tidligere undersøgt, hvor lang tid vi bruger på dokumentation. Det kan være op til en time om dagen og det er tid, der tages fra de borgere, vi drager omsorg overfor.

Man kan jo også spørge sig selv om, hvem der kontrollerer dem, der kontrollerer os. Det har været et tema henover weekenden i Jyllandsposten, og det kan vi sagtens reflektere over.

Nu skal det jo ikke lyde som om, at vi er i mod al dokumentation, for det er vi ikke. Nogen dokumentation er nødvendig, fordi det sikrer en høj faglighed bl.a. i forhold til pleje og behandling af syge og handicappede og i forhold til børn, som har et særligt behov.

Men tænk hvis vi bare kunne halvere den tid der bruges på dokumentationen, og bruge den på kerneydelser i stedet for, så ville det give bedre trivsel for medarbejderne og det smitter så igen af på børn, syge, ældre og handicappede.

Heldigvis er der mange kommuner, som har sat det på dagsorden – at se på mere tillid til medarbejderne og det er vi i FOA Nordsjælland rigtig glade for.

Mandagsnyt holder nu 2 ugers pause, så rigtig god Påske til jer alle.

På vegne af
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand