Mandags Nyt uge 41

Folketinget åbner...

Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og skoven og haverne er fyldt med smukke farver, som kan hjælpe til med at gøre de fleste glade.

I dag tager partierne i Folketinget fat på forhandlingerne af næste års budgetter og det kalder staten for husholdningsbudgetundersøgelserne.

Vi håber og krydser fingre for, at der findes en løsning på dagpenge problematikken, således at vi kan få især optjeningsperioden nedsat, så man kan optjene retten til dagpenge på en kortere tid.

Vi kunne også godt tænke os at tonen overfor de ledige, fik en anden lyd. Har I kendskab til en ledig, som ikke er trist over sin situation, nej vel. Alle vil da helst have en måde at kunne forsørge sig selv på.

Jeg håber også, at der afsættes øremærkede midler til at forsøde tilværelsen for vores børn i dagpasningen og de ældre, som trænger til pleje og omsorg. Især har der hen over weekenden være talt en del om ældremaden, som skal pakkes lufttæt med en tilsat gasart, så det kan holde sig over en uge.

Tænk, at vi vil være det bekendt!

Årsagen er, at så kan der spares på de faggrupper, som i dag varetager denne opgave ude i de ældres hjem. En opgave som også er forbundet med at en fagperson med sin faglighed, kan sikre at den ældre har det godt og samtidig yder et socialt arbejde, som burde være helt naturligt.

Vi har også lagt øre til, hvor mange penge og ansatte der kunne undværes, hvis de offentlige ansatte ikke holdt betalt frokost. En frokost, som for manges vedkommende bruges til information og andre afbrydelser, fordi et barn eller en patient har brug for hjælp.

Vi syntes faktisk snart, at det ville være bedre at betale for sin frokost selv og dermed med rette, kunne forlade arbejdspladsen. Så vil det hurtig kunne ses, at arbejdspladsen ikke kan fungere.

Så en opfordring til de der mener, at alle sidder og hygger i en halve timer, de taler uden at vide, hvad de taler om. 

Rigtig god uge derude - vi vender tilbage i uge 43 grundet efterårsferie i uge 42.

På vegne af FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand