Mandags Nyt uge 2

Så er 2014 skudt i gang

Så er 2014 skudt i gang og FOA Nordsjælland vil benytte lejligheden til at sige rigtig godt og lykkebringende nytår til jer alle.

Her i FOA Nordsjælland har vi, ligesom jer nogle drømme for det nye år.

Vi ønsker for de af jer, der er kommet i den situation at stå uden arbejde, at I enten må få et arbejde eller påbegynde en uddannelse.

Vi vil ønske ligesom alle de øvrige fagforeninger, at vores regering snart vil få sat gang i en ordentlig og menneskelig politik, som behandler mennesker med mere menneskelighed, i stedet for at antage, at de der er uden arbejde, selv er skyld i deres situation.

Et nyt tiltag fra regeringen her fra årsskiftet er nyttejob - prøv at tygge lidt på ordet! Det er en ordning, der især henvender sig til de unge, som skal gøre nytte for at få hjælp.

Mit største ønske er at optjeningsretten til dagpenge, bliver sat til 1/2 år, ja det er et kæmpe ønske.

I dag vil jeg ønske alle de nyvalgte politikere i kommunerne og regionen tillykke med valget, hvad enten de er blevet borgmestre, udvalgsformænd eller har fået andre vigtige poster.

Vi håber, på et rigtig godt samarbejde med alle og vi vil som fagforening især prøve at påvirke de områder der handler om udlicitering og social dumpning samt få bedre vilkår for de ansatte overalt, hvor FOA's faggrupper er ansat.

Så endnu engang godt nytår til alle.

Med venlig hilsen
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand