Mandags Nyt uge 19

Danmark er atter frit

Danmarks befrielse

Denne uge starter med 60 års dagen for Danmarks befrielse. En dag som flere i vores familie kan huske og samtidig en dag, som vi ikke skal og må glemme.

Det samme siger vi om de ting vi sammen har kæmpet for, gennem mere end 100 år, i fagbevægelsen.

Ting som vi alle i vores liv og på vores arbejdsplads har gavn og glæde af hver dag og alligevel er der nogen som tror, at vores løn og arbejdsvilkår er vedtaget i Folketinget. Skal vi ikke sammen fortælle de af vores kollegaer, som ikke betaler til fællesskabet, at de nyder godt af det, vi andre betaler for.

Hvis ikke der var en fagbevægelse, ja så havde vi ikke den 6. ferieuge, heller ikke en arbejdsuge på 37 timer eller en barselaftale, for slet ikke at glemme senioruge eller omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag. Så en opfordring er, at vi lige skal minde de der mener fagforeningen ikke er til for dem, om at få sig meldt ind i fællesskabet.

Så har vi igen fokus på den nye skolereform, for kommunerne er ved at planlægge næste skoleår. Det er FOA også, især for jer der arbejder på skolerne eller i SFO’er.

Vi kæmper for at beholde vores stillingsandele, især antallet af timer. Er du usikker på hvad der skal ske på din arbejdsplads, må du enten henvende dig til din tillidsrepræsentant eller i afdelingen, så skal vi være dig behjælpelig.

Sidst på ugen skal vi feste med tillidsrepræsentanterne i Helsingør kommune.

Disse tillidsrepræsentanter har vundet en pris, fordi de har været de bedste til at skabe synlighed, om vigtigheden i at være medlem af FOA Nordsjælland, som er en del af fagbevægelsen.

De har fået det største antal til at melde sig ind i FOA Nordsjælland. Det fejres med en frokost hvor forbundsformanden kigger forbi. Tillykke til jer alle.

Hvis der er nogen af jer der vil udtrykke sin mening om, hvor vigtig det er at have en tillidsrepræsentant, ja så vil vi rigtig gerne have I fortæller det til vores Web-TV. I skal blot kontakte Joacim Ipsen i FOA Nordsjælland.

Rigtig god uge til jer alle.

På vegne af
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand
Mobil 24 21 56 72