Mandags Nyt uge 40

Kommunernes budgetforlig vil få konsekvenser for FOAs faggrupper

I sidste uge skrev vi, at vi ville have JA-hatten på, men desværre ser det sort ud mange steder.

Det ser sort ud, fordi de fleste af kommunerne har indgået budgetforlig, som ser ud til at få store konsekvenser for de fleste af FOA's faggrupper.

Vi ser store planer om forandringer på børneområdet, hvor der mange steder er lagt op til fyrringer, dels på grund af faldende børnetal, men også fordi kommunernes økonomi er meget stram.

Når der er planer om store nedskæringer på børneområderne, ser vi ofte at forældrene siger stop og derfor vælger at bruge private pasningsmuligheder, og det betyder igen, at de planer der først er meldt ud ikke kan overholdes, så politikkerne igen må ud at finde nye besparelser. Vi syntes, at det er skruen uden ende.

Vi ser også en del kommuner, som taler meget om effektiviseringer, gennem øget udbud og her er det især rengøring, ældreområdet samt madproduktion, der er i kikkerten.

Vi må sige til politikkerne igen. Det er intet at hente, kun ringere løn- og ansættelsesvilkår, øget arbejdstempo, samt mindre uddannelse.  Vi mener simpelthen, at kommunerne må stille krav om ordnede arbejdsforhold, gennem aftaler om, at der skal være faglærte personer og at der skal være praktikpladser.

Det gør vi, fordi der trods alt findes firmaer, som lever op til disse krav, men de har efterhånden svært ved at kunne konkurrere med de firmaer, som ikke lever op til almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Desværre er disse historier ikke af de gode slags, og det ser desværre noget trist ud i vores kommuner, så det er svært at bevare det gode humør.

 

Vi håber dog, at I alle får en god uge trods alt.

 

På vegne af FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand