Mandags Nyt uge 13

Demokratiet er under pres...

Så er endnu en ny og spændende uge begyndt, og vi vil have vores opmærksomhed rettet på især to emner.

Vi oplever stadig, at det er svært for jeres/vores tillidsrepræsentanter at få tid til at levere et fagligt godt stykke arbejde, et arbejde som de faktisk er valgt til af jer på arbejdspladserne. De er konstant under pres fra ledelsen om, at de bruger for meget tid.

Vi syntes, at det er skidt fordi det faktisk kun er den enkelte tillidsrepræsentant, der ved hvad der er ret og rimeligt at bruge af tid, så vi håber virkeligt, at I vil stå bag jeres tillidsrepræsentanter og støtte op om det arbejde de gør for jeres arbejdsvilkår og arbejdspladser.

Et andet problem er, at vi oplever vores demokrati og ytringsfrihed er under pres. Hvis vi eller jeres tillidsrepræsentanter gerne vil i dialog med det politiske niveau omkring det område de arbejder i og som konstant er under pres med bl.a. nedskæringer, ja så bliver det opfattet som om, vi ikke overholder vores tavshedspligt.

I flere kommuner har de tillidsvalgte endda fået besked om, at henvendelser til politikere skal gå gemmen ledelserne i kommunerne. Vi mener, at det er helt galt og det bør ikke finde sted.

Hvis vi vil tale med vores folkevalgte politikere, er det fordi vi vil præge eller gøre dem opmærksomme på, at noget kunne gøres anderledes eller er rigtigt godt. Det er for os vores opgave som fagforening, og det vil vi altså påberåbe os ret til.

Jeg syntes også, at det er mærkeligt at politikkerne vil finde sig i at blive styret af embedsværket.

Så har vi rigtig travlt i forhold til den udlicitering, der er blevet vedtaget i Gribskov kommune på ældreområdet.

Der er medlemmer, der skal overdrages fra kommunen til et privat firma og der er medlemmer, der skal overdrages fra et privat firma til kommunen og endelig har vi medlemmerne der evt. skal flytte fra et privat firma til noget helt andet.

Alt dette sætter vi mange ressourcer af til, så I alle oplever, at vi som fagforening står bag jer og kæmper for jeres vilkår.

En lille opfordring til jer der er privatansatte, husk at benytte jeres demokratiske ret og stem ved jeres overenskomst. I vil modtage materialet med posten meget snart. Hvis I ikke modtager materialet, må I endelig kontakte FOA.

Husk også at fortælle de af jeres kollegaer, der ikke er medlem af FOA, at denne ret har de ikke og derved opfordre dem til at melde sig ind i FOA og være solidarisk med jer andre.

Til slut vil vi takke alle der mødte os på messen i Helsingør i weekenden. Vi fik talt med mange medlemmer, vi fik nye medlemmer og vi havde som sædvanlig et godt samarbejde med 3F, HK og Dansk Metal.

Tak for det.

 

På vegne af
FOA Nordsjælland


Lene Lindberg
Afdelingsformand