Mandags Nyt uge 09

Vi skal have drøftelser med kommunerne om skolereformen og helhedsskolen...

I denne uge skal vi have drøftelser med en del kommuner, især omkring de konsekvenser der kan være i forbindelse med skolereformen.

Skolereformen har stor betydning for pasningsordningerne efter skole, for snart skal børnene gå i den såkaldte helhedsskole og dermed skal der være færre personer til at passe skolebørnene om eftermiddagen.

Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal være færre pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter, for de bør kunne anvende deres kompetencer i skolen bl.a. sammen med undervisningsassistenterne.

Udover helhedsskolen skal skolen også kunne rumme flere børn med særlige behov. For at det skal lykkes, må det efter vores opfattelse betyde, at der skal være flere faggrupper tilstede i skolerne.

Vi vil med sikkerhed gøre alt hvad vi kan, for at få FOA's faggrupper langt mere ind på skoleområdet.

I sidste uge lancerede FOA en værktøjskasse, som kan hentes på www.foa.dk.

Denne værktøjskasse er meget anvendelig, når vi skal diskutere tillid – og den kan også anvendes ude på din arbejdsplads.

For at ingen skal være i tvivl, så mener FOA, at vi skal have tillid til medarbejderne, at vi skal af med al den unødige kontrol, og lade medarbejderne bruge deres faglighed, langt mere end vi gør i dag.

Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye tiltag og være med til at sætte det på dagsordenen på jeres arbejdspladser.

Vi vil også i denne uge sætte fokus på de kommuner, der anvender virksomheder uden overenskomster, for her snydes medarbejderne i løn og de mangler tryghed, og det bør ikke ske.

I ønskes alle en rigtig god uge.

FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand