Mandags Nyt uge 20

Når velfærd bliver en forretning

Denne uge er en kort arbejdsuge for nogen af os. I af jer der er nødt til at arbejde på fredag; Stor Bededag, ønsker vi en god arbejdslyst.

Der er jo sådan at de arbejdsopgaver der er forbundet med at passe syge, ældre og handicappede, ja de skal passes selvom andre holder fri og det syntes jeg, at vi skal huske på.

Så er der sikkert nogen af jer der har set, at vi har sat fokus på udlicitering og det har vi ikke gjort for at genere de firmaer, vi samarbejder med på det private område, ej heller for at genere jer der arbejder på det private område.

Vi ved, at I er lige så tilfredse med jeres arbejde, som de af jer der er ansat på det offentlige område, så hvorfor skriver vi om det her. Det gør vi, for FOAs holdning er, at vi ikke mener at de private arbejdsgivere skal tjene penge på velfærden. Når det er sagt vil vi sige, at vi gennem mange år har samarbejdet rigtig godt med de private firmaer, der har overenskomster med os.

Vi vil samtidig påpege det at være medlem af FOA, det betyder at alle behandles ens, og hvorfor kommer vi så ind på det? Det gør vi, fordi vi har fået en henvendelse fra et medlem der arbejder på det private område, som gjorde os opmærksom på, at vi skulle huske på dem.

Vi vil også rigtig gerne komme med en opfordring til alle medlemmer af FOA Nordsjælland. Jeres tillidsrepræsentanter vil rigtig gerne have flere af jer til at drøfte ting der vedrører arbejdspladsen. Det er f.eks. arbejdstid, personalepolitikker samt trivsel og arbejdsmiljø, som er områder der skal drøftes i jeres med- og samarbejdssystem og som har stor betydning for jer alle. Og det er her, hvor jeres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter virkelig har brug for at vide, hvad I mener, så de har mandat til at udtale sig på jeres vegne.

I har også indflydelse på mange områder i FOA. F.eks. jeres overenskomster, hvad bruges kontingentet til og hvad vi som lønnede tillidsrepræsentanter skal mene på jeres vegne. Vi er jo ansat af jer.

Vi hører jer tit sige, at vi gør det godt, så derfor har I ikke noget på hjertet. Men både i fagforeningen og på arbejdspladserne vil vi rigtig gerne være i dialog med jer alle. Det behøver jo ikke kun at være når vi mødes, for vi har jo både mail og telefoner som vi kan være i dialog på, så brug det gerne.

Rigtig god uge til jer alle.

På vegne af
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand