Mandags Nyt uge 21

Så er sommeren her

I denne uge forlyder det, at vi skal have den første sommerdag. Det lyder herligt, så jeg håber, at I alle vil nyde det gode vejr.

I FOA Nordsjælland har vi en del at se til, især omkring udlicitering som desværre ser ud til, at alle vores kommuner har sat på dagsorden i forhold til budget 2015. Vi forstår på kommunerne, at det er med baggrund i de beregninger, som er foretaget i Kommunernes Landsforening i 2013. Det er et skøn over, hvad det vil kunne betyde for de enkelte kommuner, hvis de bruger udlicitering på forskellige områder.

Før i tiden var det især rengørings- og vej og parkområderne, der kom på private hænder. Nu er det også pasning, pleje, børn og ældre.

Når vi ser på, hvad det kan betyde, ja så handler det ikke kun om at tjene penge, for det er kun få penge der kan spares. Vi tror det handler om ideologier. I Helsingør skal de f.eks. beslutte om et plejecenter skal i udbud og her vil der kunne opnås en besparelse på under 1 %.

Når vi så kender prisen på de konsulentfirmaer eller ansatte, der skal beskrive udbudsmaterialet, så vil jeg påstå det overstiger det beløb, der kan spares.
 
Sjovt nok kan vi også konstatere, at der i alle kommuner også er blevet ansat flere konsulenter, med det eneste formål at se på udbud og indkøb, og det siger mig, at vi vil se en del flere forslag på udbud end tidligere.

Vi har i øvrigt holdt øje med rengøringsområdet i Helsingør, for der har man indliciteret en del til kommunens egen rengøringsafdeling.

Her kan man påvise stor tilfredshed med et lavt sygefravær, en lille omsætning af medarbejderne og disse parametre siger mig, at disse medarbejdere trives og føler sig som en del af kommunens ansatte og ikke som gæster og de har faktisk heller ikke kostet kommunen flere penge.

FOA vil gerne opfordre til, at de ansvarlige politikkere tænker sig godt om, inden de bare sætter gang i udbud.

Trist nok er det også i Helsingør kommune, at der evt. skal ske lukning af daginstitutioner grundet faldende børnetal. Det gør ondt på både forældrene og de ansatte.

Som det ser ud nu, behøver det ikke betyde fyringer, fordi børnene skal fordeles andre steder, for man må jo formode at medarbejderne følger med børnene.

Desværre vil man nu også nedlægge stillingerne for de sidste dagplejere, som passer børn med særlige behov. Det betyder, at en hel faggruppe bare nedlægges og det ser vi med stor alvor på.

For få år siden nedlagde kommunen den helt almindelige dagpleje. En dagpleje som var kendt for noget særligt rundt om i andre kommuner.

Dengang forsøgte vi at råbe politikkerne op, fordi man fjernede et frit valg mellem dagplejen og institutionerne. Resultatet er nu, at flere private børnepassere er åbnet i kommunen, fordi der er familier, som ønsker dagplejen.

De få dagplejere, der blev tilbage i kommunen skulle bruges til at passe børn med særlige behov, men desværre er der ikke børn nok, så nu vil man indsluse de børn i en institution.

FOA anser dagplejen som et tilbud, som man som familie kan vælge frem for en vuggestue, så vi vil opfordre til, at kommunerne igen åbner op for dette tilbud til alle. Det gør vi, fordi vi som faglig organisation faktisk syntes, at det er et fagområde, som bør bevares i alle kommuner.

Ja, det var en del om Helsingør kommune, men desværre kan disse tiltag, hvis de gennemføres, få andre kommuner til at forsøge det samme.

Ha’ en rigtig god uge.

På vegne af
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand