Mandags Nyt uge 34

Velkommen til denne uges mandagsnyt fra FOA Nordsjælland. Vi håber, at I har haft en god sommerferie, og har haft nogle dejlige oplevelser. Har ferien været holdt i Danmark, så kan vi i hvert til fald ikke klage over vejret – sikke en sommer vi har haft

Velkommen til denne uges mandagsnyt fra FOA Nordsjælland.

Vi håber, at I har haft en god sommerferie, og har haft nogle dejlige oplevelser. Har ferien været holdt i Danmark, så kan vi i hvert til fald ikke klage over vejret – sikke en sommer vi har haft.

Men som altid, så kalder hverdagen og arbejdet igen. Det gælder også for os i FOA Nordsjælland, og her får I en kort gennemgang af de emner og opgaver der ligger lige for døren.

Indenfor den næste måneds tid regner vi med, at I ude på arbejdspladserne har fået talt om de krav I har som ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger, som påbegynder til efteråret. Har I krav og ønsker til overenskomstforhandlingerne, kan I tale med jeres lokale tillidsrepræsentant, eller selv indsende dem via FOA Nordsjællands hjemmeside.

FOAs Hovedbestyrelse har fået udarbejdet en folder ”Dine krav – mine krav”. Denne folder kan I ligeledes finde på FOA Nordsjællands hjemmeside, og indholdet heri kan I eventuelt bruge som inspiration.    

En anden opgave FOA Nordsjælland arbejder på højtryk med, er de kommende budgetforhandlinger for 2015 i kommuner og region. FOA Nordsjælland har set de første eksemplar på udkast til budgetter for 2015, og det ser igen ud til, at der er besparelser hist og pist, og vi kan sikkert forvente en del serviceforringelser på områderne børn, ældre og syge. I FOA Nordsjælland er vi meget optaget af denne opgave, da vi som fagforening har til opgave at sørge for nogle ordentlige arbejdsvilkår for vores medlemmer.

Udover dette har FOA sat en kampagne i gang omkring ulighed i Danmark. Denne kampagne kan I følge via FOAs side på Facebook og på FOAs hjemmeside. I første omgang  handler kampagnen om de mange tusinde borgere der grundet reformerne indenfor sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge, står helt uden indtægt.

Det skaber en endnu større ulighed i samfundet end der allerede findes. Som fagforening er FOA Nordsjælland optaget af dette, da vi ønsker at medvirke til, at denne ulighed falder bort. Vi ønsker ikke et samfund med et A og et B hold.

Sluttelig ønskes I en rigtig god uge. Vi er tilbage igen næste mandag.

 

På vegne af FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand