Mandags Nyt uge 8

Så er vi tilbage til en forrygende uge

Vi håber de af jer der holdt ferie samtidig med mandagsnyt, har nydt ferien.

Der er især 2 emner, der optager os i denne uge.

Der er lige indgået overenskomster indenfor hotel og butikker samt industrien.

Overenskomster der vil påvirke hele det danske arbejdsmarked - også FOAs, som forhandler de private overenskomster for private firmaer indenfor vores område.

De aftaler der er indgået er med meget lave lønstigninger, uddannelse samt mere barsel. Der har også været en del dialog omkring social dumping og sikkerhed.

De aftaler der er forhandlet, skal til afstemning hos medlemmerne før de er gældende. Så er man ikke medlem, ja så kan man ikke deltage i afstemningen og det er vi rigtige glade for.

Så husk at fortælle det til de kollegaer der ikke vil være med i fællesskabet – for de skal jo ikke mene noget om forhandlingsresultaterne i den forbindelse.

I FOA har vi også private firmaer der udfører børnepasning og plejeopgaver. Disse overenskomster bliver også forhandlet i år.

Disse forhandlinger vil vi naturligvis følge tæt, for vi har en del medlemmer her i Nordsjælland, som forventer vi gør vores bedste for at de kan stige i løn, for det har været deres vigtigste krav til forhandlingerne.

Desværre har vi også en del firmaer på børne- og plejeområdet, som ikke har overenskomster. Disse firmaer har vi i kikkerten, da flere medlemmer har henvendt sig til os, fordi de ønsker en overenskomst.

På deres kontrakter har vi set forhold, som vi betragter som social dumping på lige fod med bl.a. rengøringsområdet. Vi har set at de ansatte selv må betale for at blive kompetenceudviklet. Vi kan se at de får udbetalt en pension, men pengene sikres ikke i en pensionsordning, som også er dækket med en forsikringsdel f.eks. invalide pension.

De ansættes som timelønnede, selv om de arbejder lang mere end 8 timer om ugen. Vi vil derfor endnu engang stille det spørgsmål til de ansvarlige politikkere, om de virkelig kan leve med, at når de sender noget i udbud er det så under nogle forhold de mener, er i orden eller lukker de øjnene herfor. 

Der har været fokus på en del grimme sager, som vi også har oplevet set i FOA. Den seneste historie er fra Clares plejefirmaer - ja, det firma findes også i vores område.

Jeg håber virkelig, at der kan sættes en stopper for disse firmaer, og at kommunerne i stedet vil bruge de firmaer, der er villige til at have overenskomster.

Så vil vi også i denne uge sætte fokus på de kommuner der bruger salamimetoden til at finde besparelser - især på børneområdet.

Vi syntes ikke, at det er en ordentlig måde at gøre det på, for det kan betyde, at hvis man f.eks. sættes ned i arbejdstid, så kan det få konsekvenser for ens dagpenge eller efterløn.

Desværre hører vi flere og flere af vores tillidsrepræsentanter fortælle, at sådan sker det ofte og det er med den besked, at hvis I ikke går ned i tid, ja så er vi nød til at fyre en eller flere.

Det er simpelthen ikke en måde at tage de ansatte som gidsler på og det er heller ikke den måde det gøres synlig på ifht. hvor mange færre timer og hænder, der er til at passe vores børn.

Så der er nok for en fagforening at se til - til gavn for os der er medlem.

Ha’ en god uge derude.

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand