Mandags Nyt uge 51

Kære alle

Jeg vil på FOA Nordsjællands vegne ønske jer og jeres familie en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Dette Mandagsnyt er det sidste i rækken for i år, men vi er tilbage igen i januar.

Det nye år står i overenskomsternes tegn her i FOA, forhåbentlig med en overenskomst, som sikrer jer og os bedre løn.

I dag kan I læse om årets praktiksted. Jeg var selv så heldig, at deltage på de pågældende steder. Hvor ville jeg ønske for alle vores faggrupper, at de får synliggjort deres fag på denne måde. Det var herligt og festligt, og derfor vil vi sætte fokus på dette i denne uges mandagsnyt.

Lene Lindberg
Afdelingsformand

Sundhedsvæsnet har behov for at plejepersonalet besidder mange kvalifikationer og kompetencer så derfor er der siden uddannelserne blev reviderede i 2013 blevet stillet større krav til eleverne under uddannelse.

Social- og sundhedssektoren mener der er for lidt fokus på opgaven med at få eleverne uddannet på mange arbejdspladser. Det stiller store krav til de arbejdspladser, som uddanner elever. FOA mener, at opgaven skal have lige så høj prioritet som at få ”fru Jensen ud af sengen”.

Vi har derfor valgt at kåre årets praktiksted.

Praktikvejlederne er godt uddannet og de brander for deres rolle som praktikvejleder – de skal have viden om indhold i uddannelsens og målene for praktikken, været opdaterede på deres fag, være rollemodel for eleven, besidde stor tålmodighed og have en vifte af pædagogiske værktøjer til at klare mangfoldigheden af de elever der kommer på arbejdspladsen. De tager et kæmpe ansvar for, at vi forsat kan få dygtige kollegaer ud på vores arbejdspladser.
Praktikvejlederne kan kun tage ansvaret, hvis de har kolleger og ledelser der anerkender deres funktion og støtter op om opgaven. Det skal prioriteres højt, at det er hele arbejdspladsens opgave at uddanne elever. Derfor er det også hele arbejdspladsen der bliver kåret, som årets praktiksted.

Eleverne indstiller deres praktiksted, de skal beskrive og argumenter, hvorfor de syntes at netop deres praktiksted/praktikvejleder skal kåres. FOA Nordsjælland vil gerne kåre årets praktiksted i hver kommune og indenfor regionen.

Når FOA og tillidsrepræsentanten har udvalgt praktikstedet, aftaler vi med ledelsen at komme til et personalemøde, konference eller lignende.

Praktikvejlederen/arbejdspladsen ved ikke noget, så vi overrasker dem med kage, diplom, blomster og en lille tale. FOA prøver også at få mediedækning og det har også lykkes.

I år har FOA Nordsjælland kåret årets praktiksted 3 steder.

  • Lindevang, Socialpsykisk Botilbud i Helsingør
  • Sophienborg, Plejecenter i Hillerød
  • Neurologisk afdeling på Hillerød Hospital


På de steder vi er dukket op uden kollegaerne var informeret, blev alle meget overraskede. Der var højt humør og alle især eleverne og vejlederen blev og er meget stolte både som personer, faggruppe, men også i forhold til arbejdspladsen. Vi tror faktisk, at vi også syntes at kunne mærke at kollegaerne og ledelserne blev lige så glade og stolte.

Der skal endnu engang lyde et stort tillykke fra social- og sundhedssektoren og en opfordring til, at I som elever indstiller jeres praktiksted, hvis I har haft et godt forløb.

Årets praktiksteder 2014