Mandags Nyt uge 11

I disse dage er vi sammen med FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse på besøg i Strasbourg.

Kære medlemmer

I disse dage er vi sammen med FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse på besøg i Strasbourg. Vi skal bl.a. besøge Europa-Parlamentet, hvor vi skal høre mere om hvad de forskellige EU-direktiver har af betydning for det danske arbejdsmarked.

I udlandet er Danmark kendt for den såkaldte Danske model, som bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er derfor sjældent, at folketinget eller staten griber ind, når der opstår konflikter, men det er dog set så sent som for nyligt.

En af grundstenene i den danske model er retten til at lave blokader og strejke fra arbejdstagers side, og retten til lockout og boykot på arbejdsgivers side. Målet er at motivere parterne til at finde en løsning, frem for at kaste sig ud i konflikter der koster os alle dyrt.

Mange mener at det er med til at give ro på det danske arbejdsmarked, hvorimod lande som Frankrig og Grækenland ofte oplever at staten i høj grad blander sig og lovgiver om arbejdsforhold, ofte efterfulgt af strejker.

Når EU-direktiver skal gennemføres i Danmark, sker det normalt igennem love eller bekendtgørelser. Når EU lovgiver på social- og arbejdsmarkedsområdet, har det dog skabt nogle problemer og en del kritik i Danmark. Og det skyldes netop at vi her i landet har traditionen med at vi normalt aftaler
tingene mellem arbejdsmarkedets parter, som beskrevet i den danske model.

Udover at afdelingsbestyrelsen skal høre om ovenstående, vil der også være drøftelser indenfor følgende områder /emner:

  • EU’s beskæftigelsespolitik, herunder job til unge arbejdsløse
  • Ligestillingspolitik, herunder om ældre arbejdstagere

Begge er områder, som har stor interesse for os som organisation.

EU’s beskæftigelsesstrategi har til formål at skabe flere og bedre job i hele Europa. I EU arbejdes der på at de forskellige medlemslande drøfter og koordinerer hinandens beskæftigelsespolitikker, og især er de unges arbejdsløshed på dagsordenen.

Det er de unge der er vores fremtid, så jeg ser det som en nødvendighed at der tages initiativer på vegne af de unge mennesker, som står overfor en usikker fremtid, når der ikke er nogen jobs at få.

Udover ovenstående skal vi høre om trafficking (menneskehandel), og hvilke nationale initiativer der arbejdes med. Antallet er stigende menneskehandel er stærkt stigende, især i Europa, og det er et skræmmende billede der tegner sig. trods en øget indsats mod menneskehandel, er der ifølge en
koordinator i EU minimum hundredetusinde af handlede mennesker i Europa.

Hovedparten er kvinder og piger der handles til prostitution. I EU har de iværksat et arbejde, der skal afdække omfanget heraf indenfor EU’s grænser.

Så skal vi besøge Europarådet, som beskæftiger sig med et bredt felt af emner: menneskerettigheder, retligt samarbejde, kultur- og uddannelses- og mediepolitik, minoritetsproblemer samt sundhedsmæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale spørgsmål.

Det bliver et par spændende og lærerige dage, og i næste mandagsnyt vil jeg beskrive områderne lidt nærmere.

Indtil da, så håber jeg at I nyder at foråret er på vej. Vi kan alle trænge til at gå en lysere tid i møde, det giver lidt mere energi i hverdagen.

På vegne af
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingformand