Mandags Nyt uge 46

FOA markerer uligheden, sætter lys på overenskomsten, bemanding på landets Demensafsnit og mini SFO'erne

Vi håber, at i alle har haft en forrygende weekend. Vi kan vist ikke klage over det gode vejr vi stadig har, på trods af at vi er midt i november. Der er stadig en del varme i luften, og de smukke farver der møder en i naturen, kan kun give positiv energi tilbage, så vi kan klare en ny travl uge. 

FOA markerer uligheden
FOA markerer uligheden ved arrangementer i Helsingør, Hillerød og Kokkedal. På ti år er antallet af fattige i Danmark fordoblet, og Danmark er nu det land i Vesteuropa, hvor uligheden er steget mest. De 10 procent rigeste er blevet 112.000 kr. rigere de sidste ti år, mens de 10 procent fattigste er blevet 1.300 kr. fattigere. Og 47.850 har mistet retten til dagpenge siden 1. januar 2013.

Bag tallene gemmer sig en voksende gruppe mennesker, som har svært ved at opretholde en indkomst, de kan leve af. Det går den forkerte vej mener FOA, der markerer uligheden over hele Danmark den 11. november.

Som forbund beskæftiger vi os med mennesker og velfærd. Vi arbejder med børn, ældre, syge og udsatte, og vi har en forpligtelse til at sige fra, når noget er på vej den forkerte vej. Derfor markerer vi nu den voksende ulighed, og FOA Nordsjælland taler om ulighed på banegårdene i Helsingør, Hillerød og Kokkedal den 11. november i tidsrummet kl. 6.30-8.30. 
 
Fakkeloptog
I denne uge kaster FOA Nordsjælland ”lys” på overenskomsten med et fakkeloptog torsdag den 13. november. Her vil FOA Nordsjælland sammen med 100 tillidsvalgte gå i fakkeloptog fra Helsingør station kl. 18.00 med kursen mod Helsingør rådhus – og du er selvfølgelig inviteret til at deltage.

Vi skal aflevere postkort til Byråd / kommunalbestyrelser i følgende kommuner:
Allerød, Fredensborg, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal Kommune

Af praktiske årsager har vi valgt at afholde arrangementet i Helsingør ved rådhuset, hvor vores medlemmer vil overbringe i forvejen udvalgte budskaber. Vi har derfor inviteret flere lokalpolitikere, også fra de øvrige kommuner, til at møde op og modtage vores budskaber, og vi håber at vi ser dem på dagen! Hvorfor gør vi det? Fordi politikerne skal have sat ansigt på de mennesker hvis arbejdsliv, der forhandles om i overenskomsten. Politikerne står jo bag Kommunernes Landsforening, ligesom medlemmerne står bag de faglige organisationer.

FOA ønsker en fair forhandling!

Kommunernes Landsforening har lagt ønsker frem om at

 • Det skal være nemmere at ændre i medarbejdernes arbejdstid.
 • Seniorordningerne skal udskydes, så de først skal træde i kraft i en senere alder og følge ”udviklingen i afgangsalderen.”
 • Kommunernes landsforening ønsker at, færre tillidsvalgte bliver omfattet af tillidsmandsbeskyttelse

Derfor er vi i fagbevægelsen nødt til at huske dem på at

 • Vores medlemmer arbejder 24 timer i døgnet, 365 dage året rundt, så det skal ikke blive for billigt for arbejdsgiverne at lave dårlig planlægning.
 • Vi vil beskytte medlemmernes ret til at kunne forudsige, hvornår de skal på arbejde, så de kan planlægge både deres arbejds- og familieliv.
 • Ordningen er tænkt som et værn imod nedslidning. Når vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, bliver der endnu mere brug for ordninger som
  seniordage.
 • Det er vigtigt at, de kollegaer der træder frem, tager ansvar for arbejdspladsen, og repræsenterer de øvrige medarbejdere, kan tale på vegne af deres
  kollegaer, uden frygt for at miste sit arbejde 

FOA har lært af ”Lærer-Lockouten”, at tonen overfor fagbevægelsens medlemmer, er blevet mere hård. Derfor har vi inviteret de lokale politikere, til at komme og give håndslag på en fair forhandling. På samme tid vil vi, gerne invitere alle kommunalt, regional og statsansatte til at gå med i fakkeloptoget, og skabe synlighed omkring menneskerne bag overenskomsterne. Så vi håber, at vi ses ved Helsingør Station torsdag den 13. november kl. 18.00, hvor vi står klar med faklerne. 
 
Bemanding på landets demensafsnit:
Der er nu via medierne kommet fokus på den bemanding der er på landets demensafsnit bl.a. via udtalelser fra ældresagen og Altzheimerforeningen. I FOA Nordsjælland er vi glade for den fokus der er sat på dette område, for også i vores geografiske områder, er der skåret kraftigt i normeringerne. Vi har talt med medlemmer der arbejder indenfor demensområdet som oplyser, at når de går hjem efter en endt vagt, så føler de ikke at de har gjort et godt stykket fagligt arbejde, da de skal løbe hurtigere end det der er rimeligt. FOA Nordsjælland vil følge og deltage i den fortsatte debat på området. 
 
Der spares på Mini SFO’erne:
De sidste måneder inden skolestart, kan børn begynde i en Mini SFO, som er tilknyttet den skole de skal begynde på efter sommerferien. Børnene lærer skolens område at kende, samt personalet, og på den måde er overgangen fra børnehave til skole nemmere. Desværre viser det sig, at kommunerne har tænkt sig også at spare på dette område, hvilket både får konsekvenser for de ansatte, men også konsekvenser for de børn der går i Mini SFO’erne.

I FOA Nordsjælland er vi af den opfattelse, at bunden er nået. Der kan da snart ikke spares mere rundt omkring, og spørgsmålet er, om vi har set de fulde konsekvenser af de besparelser der foretages indenfor vores områder – det tror vi desværre ikke.

Men vi holder fokus også på dette område, og vil løbende holde jer orienteret om alle de tiltag, vi gør i forbindelse hermed.

Ha' en god uge.

På vegne af politisk ledelse i FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand