Landskonference - Kvalitet i Dagplejen

Den 12.-13. maj 2014 holdes landskonferencen Kvalitet i dagplejen. Årets program byder blandt andet på spændende workshops, ministerbesøg, ny forskning og debat om uddannelse.

Årets konference indledes med et oplæg om dagplejens fremtid af Social-, integrations- og børne -
minister Annette Vilhelmsen.

Ministeren vil i sit oplæg også fortælle om det store forskningsprojekt, som er sat i gang på hele børneområdet.

Læs mere og tilmeld dig landskonferencen