Læserbrev til Helsingør Dagblad om speciel dagplejen

Nedlægning af specialdagplejen i Helsingør Kommune, hvor jeg finder redegørelsen fyldt med mangel på viden.

Kommentar til Børne- og Ungeformandens redegørelse i Helsingør Dagblad den 13. august 2014 – nedlægning af specialdagplejen i Helsingør Kommune:
 
Som afdelingsformand i FOA Nordsjælland, og dermed repræsentant for dagplejerne, ser jeg mig nødsaget til at kommentere på Børne- og Ungeudvalgsformanden Christian Holm Donatzky’s – efter min opfattelse – lidt arrogante redegørelse for, hvorfor det er bedst at nedlægge specialdagplejen i Helsingør Kommune. Jeg finder samtidig redegørelsen fyldt med mangel på viden.
 
For det første mener Christian Holm Donatzky, at der skal mere uddannet personale til at passe de børn der er tilknyttet denne ordning. Dagplejerne er en mangfoldig gruppe, som blandt andet har tidligere pædagoger iblandt sig, ligesom de gennem årene har erhvervet sig den nødvendige faglige kompetence gennem uddannelse og praktisk erfaring. Så efter min mening har personalet en stor faglighed.
 
Børnene skal som et alternativ i et skærmet miljø, hvor der er mulighed for at møde andre. Det gør de faktisk allerede sammen med de øvrige børn i andre dagplejeordninger.
 
Dertil kommer, at jeg er blevet bekendt med, at man før endelig beslutning, allerede er påbegyndt en ombygning på Abildvænget. Kan det være rigtigt, for det skaber utryghed blandt medarbejderne.
 
Der har i et tidligere Helsingør Dagblad været et forældrepar til tvillinger der har fortalt, at da deres børn gik i en almindelig institution, så var de tit nødsaget til at melde børnene syge, men efter at børnene blev indmeldt i specialordningen, er de ikke så tit syge, og de har fået sig et sprog m.m. 
 
Så mener jeg heller ikke, at Børne- og Ungeudvalgsformanden tager det med i sine betragtninger, at vi lever i et samfund hvor fritvalg hermed forsvinder.
 
Jeg håber, på vegne af dagplejerne og de pågældende børn, at Christian Holm Donatzky atter vil overveje, at det særlige tilbud om specialdagplejen til de familier der har behov herfor - bibeholdes.  
 
Herudover forventes det fra FOA Nordsjællands side, at emnet bliver behandlet i samarbejdssystemet.
 
 
Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand