Hvorfor mangler der børn i Nordsjælland

I sidste uge forsøgte tillidsrepræsentanter i ældreområdet i Helsingør at forhindre udlicitering af plejecenteret Grønnehave. Det lykkedes ikke helt, men vi er sikre på at slaget ikke er helt slut. Det er fordi Dansk Folkeparti fik indføjet, at der skulle krav om samarbejde med det firma der skulle drive plejehjemmet omkring læring, udvikling samt kvalitet.

Vi tror ikke, at de politikere der nu skal beslutte udbuddet, er klar over hvor højt arbejdstempoet er hos medarbejderne i ældreområdet. Det er svært, ja næsten umuligt, hvis de nu samtidig skal udvikle og sikre at det private firma også tjener penge, for det skal man jo som privat for ellers er der ingen der vil putte penge i firmaet. Vi tror det handler om uvidenhed, hvis man tror dette skal kunne lade sig gøre.

I denne uge skal kommunen i nord også træffe beslutning om evt. lukning af flere daginstitutioner samt lukning af dagplejen. Dette med den begrundelse, at der mangler børn. Vi tænker her, at årsagen til, at der mangler børn især her i Nordsjælland kan skyldes, at man ikke gør noget ekstra for børnefamilierne, altså at de vælger os fra og i stedet bliver i hovedstaden, fordi de virkelig satser på børn og ældre.

I FOA Nordsjælland vil vi sætte fokus på velfærden, for det handler om arbejdspladser og uddannelser, som vi skal være stolte over.

God uge til jer alle.

På vegne af
FOA Nordsjælland


Lene Lindberg
Afdelingsformand