Helsingør speciel dagpleje er lukningstruet

For første gang har FOA ikke været med til at udarbejde høringsmaterialet, hvilket vi undrer os meget over. Vores faggrupper er jo en stor del af de dagtilbud, der er i kommunen.

Kære Politikere

For første gang har FOA ikke været med til at udarbejde høringsmaterialet, hvilket vi undrer os meget over. Vores faggrupper er jo en stor del af de dagtilbud, der er i kommunen.

Som repræsentanter for både pædagogmedhjælpere og dagplejere, bliver vi rigtig bekymrede for fremtiden, både som ansatte og for de børn vi passer, så derfor får I hermed vores svar på de eventuelle tilpasninger og ændringer på området.

Vi vil opfordre til, at de midler der efter sigende forbliver på området bruges på bedre personale normeringer i institutionerne samt flere kvadratmeter (m2) til børnene (blandt andet set i forhold til Helsingør kommunes vision om at tiltrække 800 nye børnefamilier).

På daginstitutions området er der ikke blevet visiteret børn til de nævnte institutioner eller dagplejen i en længere periode.  Derfor er vores tanker, om det her er en skjult dagsorden? Eller er det en måde at indføre en skjult privatisering på?

Eksempel:
Globus løser et stort socialpædagogisk arbejde med ressourcesvage familier i nærmiljøet, så det er derfor svært at se, at der ikke er behov for Globus.

De to øvrige institutioner der nævnes, ligger i dejlige naturområder. Vi er gjort bekendt med, at de skal nedlægges fordi de er dyre at renovere. Vi mener, at institutionerne giver mulighed for at arbejde med et andet pædagogisk perspektiv og at I er i gang med at forringe forældrenes mulighed for valg.

Helsingør kommune har været en af de største dagplejekommuner i landet. En dagpleje som på mange måder har været et flagskib, og en dagpleje som andre kommuner har kigget til, når der skulle skabes nytænkning.

For få år tilbage, blev den helt almindelige dagpleje reduceret til kun at skulle modtage børn med særlige behov. Dengang var vi også på mærkerne og påpegede, at det ville medføre et øget antal af private børnepassere, fordi ikke alle børn er egnet til institutioner og forældrene vil gerne vælge dagpleje.
Disse familier vælger stadig dagplejen, og det sker nu bare hos de private børnepassere. Det sagde vi dengang og antallet af de private er steget. Det betyder derfor ikke at efterspørgslen er mindre, udgiften ej heller, for kommunen betaler bare de private, men det er måske en bevidst handling for at fremme privatisering af børneområdet?
 
Det har i de sidste år været svært at få fyldt pladserne op, fordi børnene med de særlige behov, ikke bare naturligt er blevet visiteret til dagplejen. Dagplejerne mener, at det skyldes at kommunen er af den opfattelse, at dagplejen er for dyr. Vores påstand er, at det er en myte- Det mener vi fordi, hvis børnene ikke trives i almindelig pasningsordninger, så bliver de mere syge og i sidste ende kan det betyde store konsekvenser for familien. Så må mor og far selv passe dem, og det er jo ikke let i forhold til deres job, som de risikerer at miste, hvilket er endnu en udgift for kommunen, bare fra en anden kasse.

Vi mener ligeledes, at dagplejerne tit er blevet opfattet, som ikke uddannede. Det er ikke korrekt, da flere har en faglig baggrund og i særdeleshed mange års erhvervserfaring med pasning af børn med særlige behov. Vi mener, det er en meget dårlig ide at nedlægge dette tilbud og opfordrer politikerne til at tænke sig om endnu en gang.

I vil som kommune sikkert komme med det udsagn, at børnetallet er faldende. Ja, det er det, og der skal spares, men vi synes I rammer det forkerte område. Ligesom dagplejere repræsenterer FOA Nordsjælland også pædagogmedhjælperne og ligesom dagplejen er de også rystede over, at I vil nedlægge Stauninggården, børnehuset Snekkersten samt Globus.

Medarbejderne er rystede i disse dage, både i forhold til deres arbejdsplads og de børn, der er tilknyttet. Det er jo en trist udvikling.
Vi vil opfordre jer til, at I finder løsninger der tilgodeser både børn og medarbejdere, gerne i samarbejde med FOA Nordsjælland så vi sikrer, at de kompetencer vores medlemmer besidder, kan anvendes fremadrettet og at vi sikrer at ingen fyres, men ansættes der hvor børnene flyttes hen.

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland

Lene Lindberg, Afdelingsformand
Rie Hestehave, Pædagogisk sektorformand