Pressemeddelelse - Gribskov kommune

Udbuddet af ældre- og sundhedsområdet i Gribskov kommune er på plads

Og FOA Nordsjællands afdelingsformand Lene Lindberg udtaler, at det var godt at det ikke blev HELE ældre- og sundhedsområdet som blev udliciteret, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at FOA Nordsjælland ikke er tilhænger af udlicitering til private firmaer.

I FOA Nordsjælland mener vi, at disse velfærdsydelser i bund og grund er en kommunal opgave med tilhørende ansvar, og ikke en opgave som private firmaer skal tjene penge på.   

Det er blevet offentliggjort, at Gribskov kommunes hjemmepleje overgår til private hænder. De af kommunens borgere der bliver visiteret til hjemme- eller sygepleje, kan således ikke få leveringen igennem Gribskov kommune, men vil få det igennem det private firma Attendo, som også skal stå for driften af pleje- og omsorgscenter Udsigten .

Da det her er et HELT område - nemlig hjemmeplejen - der overgår til et privat firma, undrer jeg mig over at det er en venstredrevet kommune der fratager borgerne det frie valg imellem det offentlige og det private. Herudover er jeg bekymret for, hvad Gribskov kommune vil gøre, hvis det viser sig at det pågældende firma går konkurs. Det vil betyde, at kommunen vil stå med et HELT område de skal varetage, og mit spørgsmål er, om kommunen i tilfælde heraf har en plan B.

Det private firma Aleris bevarer driften af de to omsorgs- og plejecentre Bakkebo og Skovsminde.   

Til gengæld bevarer Gribskov kommune driften af kommunens pleje- og sundhedscentre – Helsingegården, Trongården og Toftebo.

I FOA Nordsjælland har vi en stor medlemsskare der har ansættelser de pågældende steder, og vi har derfor fulgt forarbejdet i Gribskov kommune meget nøje, samt sendt diverse høringer afsted, så vi har haft mulighed for at give vores mening til kende. Som repræsentanter for disse medlemmer står det os meget på sinde, at de får de bedst mulige vilkår og muligheder.

Skal det være, er det for FOA Nordsjælland altafgørende, at det er til private firmaer der har tegnet overenskomst med FOA, så vi ved at medlemmerne har de bedst mulige vilkår.

FOA har overenskomst med de 2 private firmaer Attendo og Aleris, som er blevet valgt til at varetage ovenstående opgaver for Gribskov kommune, og har allerede et godt samarbejde med de 2 private leverandører. Så når det nu skulle være, så er vi tilfredse med at valget faldt på henholdsvis Attendo og Aleris, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, til gavn for FOA Nordsjællands medlemmer.     

Lene Lindberg
Afdelingsformand, FOA Nordsjælland