E-medlemsblad fra FOA Nordsjælland

Skal man fristilles fordi man er opsagt på grund af sygdom? - Læs mere inde i bladet.

Så blev det forår og dermed tid til vores elektroniske medlemsblad.

Du kan blandt andet læse om:

  • Skal man fristilles, fordi man er opsagt
  • Skal du på barsel, så Kan FOA Nordsjælland hjælpe
  • Kan FOA Nordsjælland hjælpe, det synes Per
  • Medlemsarrangementer

God fornøjelse med læsningen.

E-Medlemsblad marts 2014