Udbud af rengøring i Helsingør kommune

"Jeg ser gerne at al rengøring bliver i kommunalt regi" meddeler afdelingsformand Lene Lindberg

Jeg bliver trist, når jeg i Helsingør Dagblad læser, at den kommunale rengøring nu skal over-drages til det firma, der har haft de værste historier fremme i pressen om menneskesmugling og andre kriminelle forhold. Godt nok er det en underleverandør, men efter min mening er firmaet medansvarlig, når det er deres opgave.

Jeg bliver dybt berørt, når flere kommunalpolitikere med borgmesteren i spidsen udtaler, at dette ikke sker igen, og at der er styr på det. Hvilke kontrolforanstaltninger vil I sætte ind for at sikre, at arbejdsforholdene er i orden. Mig bekendt har Helsingør kommune ikke tiltrådt ILO konventionens § 94, som netop sikrer disse forhold.

Mig bekendt er der, forud for diverse udbud, brugt mange ressourcer i form af både interne og eksterne konsulenter. Penge som slet ikke svarer til det beløb, der forventes at kunne spares.

Der er god dokumentation for, at medarbejdernes forhold forringes, når offentlige opgaver konkurrenceudsættes. Det presser løn og arbejdstid og fører til faldende jobtilfredshed, moti-vation og trivsel blandt medarbejderne.

Primo november 2014 udkom en forskningsrapport, der sår kraftig tvivl om de positive effekter ved at udlicitere og konkurrenceudsætte indenfor det offentlige. Hvorfor kan de politikere, der går ind for udbud ikke indrømme, at det er et ideologisk politisk valg at sikre, at der kommer private aktører på diverse områder.

I bør så fortælle at det også er i orden, at private firmaer genererer overskud, som i flere til-fælde kan spores til skattely udenfor Danmark. Personligt syntes jeg ikke, at det er i orden at der skabes overskud af vores skattekroner, men forståeligt nok for de der er sat i verden for at skabe overskud til aktionærerne.

Jeg følger spændt med i det eventuelle udbud af et plejehjem da jeg har konstateret, at det politiske udvalg skal besøge Gribskov kommune. Gribskov kommune er i søgelyset grundet deres samarbejde med et konsulentfirma, som tydeligt kan kædes sammen med en topem-bedsmand/kvinde i Gribskov kommune. Herudover samarbejder Gribskov kommune med andre firmaer, der ikke bidrager til vores fælles skattekasse.

Med dette indlæg vil jeg håbe, at der ikke kommer et udbud og jeg havde gerne set, at rengø-ringen var blevet i kommunal regi. Gerne al rengøring da det har vist sig, at sygefraværet er faldet, medarbejderne bliver uddannet, tempoet er til at holde ud og medarbejderomsætningen er ganske lav.


Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland