Konference om forebyggelse af magtanvendelse

Invitation til konference om forebyggelse af magtanvendelse

Invitation til konference om forebyggelse af magtanvendelse

Det er os en glæde at invitere til to heldags konferencer om at forebygge og handle hensigtsmæssigt ved magtanvendelse. FOA – Fag og Arbejde ønsker med konferencerne, at deltagerne får redskaber til at belyse magtanvendelse i deres egen kommunale praksis for at minimere anvendelse af magt, ideelt set forebygge magtanvendelse hos de allersvageste borgere, både indenfor ældreområdet og socialpsykiatriområdet. 
 
Tirsdag den 27. januar 2015 på hotel Comwell i Kolding kl. 9 – 15.30
Tilmeldingsfrist 14. januar 2015

 
Torsdag den 5. februar 2015 på First Hotel i Høje Tåstrup kl. 9 - 15.30
Tilmeldingsfrist 21. januar 2015

Målgruppen for konferencerne er ledere og medarbejdere fra ældreområdet og socialpsykiatrien. Lige fra medarbejdere der arbejder i plejeboliger og botilbud til sagsbehandlere og konsulenter. Alle er velkomne, hvad enten du er medlem af FOA eller ej.

Hvis en medarbejder fastholder en borger i en plejesituation, er det ikke fordi medarbejderen ønsker at anvende magt. Det sker oftest på grund af manglende kendskab til metoder, der kan forebygge magtanvendelse. Derfor sætter konferencen skarpt på metoder og redskaber, men også på at synliggøre vigtigheden af at indberette magtanvendelse som metode til at skabe læring.

Tilmelding
Tilmelding til konferencen foregår via nedenstående links. Her kan arbejdsgiver tilmelde medarbejdere.

http://www.foa.dk/Social-Sundhed/Kalender  og http://www.foa.dk/Paedagogisk/Kalender.

Du skal bruge navn, adresse, evt. arbejdsgiver, EAN.nr. eller NEMID ved tilmelding. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Pris
Det koster 1.350 kr. inkl. moms at deltage i konferencen. Prisen er inkl. morgenbrød, frokost, vand, kaffe og the.

Socialstyrelsen har ydet FOA bistand til at udarbejde et spændende program, der byder på nogle af landets fremmeste eksperter på dette område. Eksperter der brænder for emnet og som er dybt engageret i praksis. Oplæggene integrerer hverdagssituationer, som kan relateres til den daglige praksis. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Temadagen indeholder bl.a. oplæg om:

• lovgivningen på området
• omsorgspædagogik som metode
• rammer og værdigrundlag
• at forebygge magtanvendelse hos udadreagerende beboere

Se programmerne – som er vedhæftet.

Vi glæder os til at se dig til en fagligt udfordrende og dynamisk konference!


Venlig hilsen

Karen Stæhr
Sektorformand
FOA Fag og Arbejde