Åbent brev til fødevareminister Dan Jørgensen

Kære Fødevareminister – kom nu ind i kampen

Forleden så jeg din deltagelse i Go’aften Danmark hvor du fortalte, at du havde besøgt Herlev Hospital, og smagt det mad deres hospitalskøkken producerer til de indlagte patienter. Du lagde stor vægt på, at maden var god og velsmagende, og at det var lavet fra bunden af med gode råvarer.

Jeg er enig med dig i, at fokus på maden er altafgørende. Maden skal tage sig godt ud, og smage godt, og personalet skal tage hånd om, hvor meget patienterne spiser. Appetitten forsvinder ofte under en sygdom, og når den syge ikke spiser, ja så sinker det - eller ligefrem hindrer helbredelsen.

Risikoen for komplikationer og infektioner vil stige, hvis patienterne ikke får tilstrækkeligt med energi, vitaminer og mineraler. Næsten hver tredje hospitalspatient i Danmark er underernæret, og mange patienter forlader hospitalet med mindre sul på kroppen, end de havde før ind-læggelsen. Alt sammen noget der kan føre til flere udgifter for vores samfund.

Men det er ikke alle nye supersygehuse der får køkkener og det betyder, at maden skal leveres udefra. F.eks. skal der efter planen ikke være et køkken på det nye supersygehus i Hillerød, men maden skal leveres udefra. Det virker umiddelbart tåbeligt, at transportere maden fra et andet sted til det nye supersygehus i Hillerød, også selvom maden skulle komme fra et sted hvor den er i top.

Maden vil blive fremstillet som kølemad. Hvor er friskheden henne? Hvor er patienternes valgmulighed / valgfrihed? Hvor er økologien henne set i C02 perspektivet, når det skal trans-porteres på gader og stræder, og efterfølgende skal der bruges energi på at opvarme maden igen.


Du har netop været med til at kåre Danmarks nationalret – stegt flæsk med persillesovs. Denne ret kan så ikke serveres på de sygehuse der får bragt kølemad, da f.eks. persillesovs ikke må genopvarmes.

Som fødevareminister burde du arbejde for, at alle supersygehuse får deres eget køkken, idet det for mig er altafgørende, at vejen mellem produktionssted til forbruger / patient bør være kortest mulig.

Som jeg indledte med, så er der en stor procentdel af de patienter der indlægges, som har et ernæringsproblem. Hvis sygehusbehandlingen skal ende med et godt resultat, skal der samtidig være en ernæringsplan, det kan man ikke købe sig til ude i byen. Det skal være specialmad fremstillet til den enkelte patient.

Kære Fødevareminister - jeg synes din kæde er hoppet af. Tag nu og kom ind i kampen, og arbejd for, at alle supersygehuse får deres eget produktionskøkken. Træd ud af facetterne som politiker, og pres den regering du sidder i til, at få lavet supersygehus TIL patienterne og FOR patienterne.


Med venlig hilsen

Steen Andersen
Fællestillidsrepræsentant f. serviceassistenter & køkkenmedhjælpere
Nordsjællands Hospital