Åbent brev til kommunerne

Åbent brev sendt til følgende kommuner:
Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Gribskov

Kære udvalgsmedlemmer

Som I ved, og sikkert allerede er begyndt at drøfte i jeres kommune, så har kommunerne nu mulighed for at søge midler fra den pulje på 1 milliard kroner, som regeringen har afsat til konkrete tiltag på ældreområdet.

Der er allerede nu millioner at hente til jeres kommune, ud fra konkrete ønsker til f.eks. ekstra bade til de ældre, flere timer til praktisk bistand m.v. 

Da vi er en faglig organisation der har en stor gruppe af medlemmer (social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere) der arbejder indenfor området, så har vi naturligvis – sammen med vores medlemmer - en holdning til og ønsker for, hvordan pengene bør bruges.

Det er medarbejderne der bedst ved, hvor problemerne eksisterer rent lokalt, og i FOA Nordsjælland håber vi derfor, at I vil lytte til dem, og få etableret et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan pengene bedst kan bruges i lige netop jeres kommune indenfor ældreområdet.

Vi håber også, at I vil viderebringe vores henvendelse til drøftelser i de rette fora i jeres kommune.

FOAs medlemmer ønsker, at få lov til og mulighed for at koncentrere sig om deres faglighed – altså et ønske om en udvikling af deres fag, så der kan ydes en endnu større grad af faglighed hos kommunens borgere.

FOAs medlemmer ønsker flere hænder indenfor ældreområdet, især på hjemmeplejeområdet. Dette skyldes, at de hver især oplever et stadigt stigende pres på deres vagter. Mange har helt op til 35 besøg på en vagt, uden der er indlagt transporttid. Det betyder, at medlemmerne ikke føler at de kan udføre et ordentligt fagligt forsvarligt arbejde.

FOAs medlemmer ønsker udvikling af deres faggrupper, så de er med til at påvirke og varetage det sammenhængende sundhedsvæsen, og de til stadighed mere komplekse plejeopgaver, som lige præcis FOAs sundhedsfaggrupper er uddannet til.

I FOA Nordsjælland har vi en tæt kontakt med vores medlemmer, og har dermed en stor viden om de problemstillinger de udsættes for i dagligdagen.

Såfremt kommunen måtte ønske det, står vi selvfølgelig til rådighed for en dialog herom.

 

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbedje Nordsjælland

 

Lene Lindberg                   Vinni Jakobsen
Afdelingsformand              Sektorformand