Stormen

Sådan gør du

Hvis du er i tvivl, om du kan møde på arbejde på grund af stormen, skal du kontakte din leder.

”Det er en god ide at kontakte sin leder så tidligt som muligt, hvis man er i tvivl om hvorvidt man kan komme på arbejde under stormen.”

Sådan lyder svaret fra chefjurist i FOA Ettie Trier Petersen til Fagbladet FOA på spørgsmålet om, hvad et medlem af FOA skal gøre, hvis stormen i dag gør det for farligt eller umuligt at møde på arbejde eller at udføre arbejdet.

”Hvis det ikke er muligt at komme på arbejde, fordi den offentlige trafik er indstillet, eller fordi vejene er spærrede, skal man give sin leder besked. Det vil ikke blive betragtet som misligholdelse, hvis man kan sandsynliggøre, at man er uden skyld i det manglende fremmøde. Noget andet er, at arbejdsgiveren har ret til at trække en i løn for de timer, man ikke arbejder," siger hun.

Det skal i den konkrete situation kunne dokumenteres, at det manglende fremmøde skyldes vejrlig – altså stormvejret.

"Derfor er vores bedste råd, at man kontakter sin leder efter eventuelt at have spurgt sin tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til råds,” siger Ettie Trier Petersen.