Mandags Nyt

Bodil blæste landet omkuld

Sidste uge hærgede stormen Bodil over landet og mange huse blev ubeboelige, enten fordi stormen havde blæst taget af eller fordi der var væltet et træ ned i huset.

Flere hjem blev berørt fordi vandet fra Fjordene eller Sundet gik over deres bredder og skyllede vand ind, så husene blev oversvømmet.

Jeg tror ikke at mange af os har oplevet noget lignede og stakkels de familier, der nu står uden hjem.

Alt mens dette stod på, var vores faggrupper på job for at passe og pleje syge og ældre, ligesom vores beredskabsfolk var ude og hjælpe med væltede træer og de kolossale vandmasser.

Alle disse personer skal have en stor tak, for den indsats de har udøvet. De er vores hverdagshelte.

I denne uge er der et område jeg særligt vil nævne og som vi skal drøfte og forhåbentlig få en afklaring på.

Det handler om pauser. Pauser er en del af de fleste faggruppers overenskomst, men som for en del ikke kan lade sig gøre at holde på grund af travlhed og det mener vi ikke, er i orden.

Vi skal også drøfte hvor og hvordan pauserne skal holdes? Skal der være et sted, hvor vi kan spise og gå på toilettet?  Detr er i hvert fald FOA Nordsjællands holdning. Pauser er et EU direktiv som skal overholdes og det er også beskrevet i arbejdsmiljøloven.

Jeg undrer mig virkelig over, at det er nødvendigt at skulle drøfte dette, for pauser skal man have, uanset om man selv betaler dem eller det er en del af overenskomsten, og uanset om man har en fast arbejdsplads eller man fx er udekørende i en Hjemmepleje.

Næste uge vender vi tilbage med nyt omkring dette emne.

Med venlig hilsen
FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand