Lockout af lærerne

En stor del af FOAs medlemmer vil blive berørt, hvis KLs lockout af lærerne bliver en realitet

Tekst fra www.foa.dk

Her på siden kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig.

For FOAs medlemmer gælder

  • Du skal som udgangspunkt møde på dit arbejde som sædvanligt og udføre det arbejde, du normalt beskæftiger dig med og i samme omfang.
  • Det arbejde, som de lockoutede lærere skulle have udført, er konfliktramt arbejde, og skal ikke udføres af andre.
  • For dig, der normalt udfører dit arbejde sammen med en lærer, kan du efter FOAs opfattelse kun blive pålagt, at føre tilsyn med en forholdsmæssig del af eleverne.

Hvis du mener, at det arbejde, du er blevet pålagt, er konfliktramt, bør du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller din afdeling på tlf. 46 97 33 90.

Du kan også selv gøre din arbejdsgiver opmærksom på problemet, men hvis din arbejdsgiver fastholder, at arbejdet skal udføres, bør du rette dig efter dette, men vi opfordrer dig til at kontakte FOA.

Se hele vejledningen for FOAs medlemmer

For FOAs elever gælder

  • Hvis du er i praktik, bliver du ikke umiddelbart berørt af konflikterne på skolerne.
  • Hvis du er i en skoleperiode, har din skole og arbejdsgiver ansvaret for, at undersøge om undervisningen kan fortsætte som planlagt, eller om du kan henvises til selvstudium, eller om du skal sendes ud i omlagt praktik. Du beholder din normale løn under alle omstændigheder.
  • Hvis du benyttes som almindelig arbejdskraft skal dette aftales mellem dig og arbejdsgiver. Der skal udbetales overenskomstmæssig løn og din uddannelsesaftale bør suspenderes i perioden – dette skal aftales med din arbejdsgiver.

Når konflikten er slut genoptages undervisningen på skolerne og eksamenerne afholdes.

Vejledning for FOAs elever

Hvis du er i tvivl, om hvordan du skal forholde dig, skal du kontakte din afdeling tlf. 46 97 33 90.