Informationsmøde for nyuddannede

Vi ønsker dig tillykke med uddannelsen

FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund inviterer dig til et møde med information om dine fremtidsmuligheder, relevante kurser ved evt. ledighed og hvordan FOA kan være behjælpelig i forbindelse med løn eller andre forhold på arbejdspladsen.

Vi vil også meget gerne høre, hvordan din uddannelse er forløbet.


Er du nyuddannet social- og sundhedshjælper, er der møde onsdag 3. juli kl. 15:30 til 16:30 og onsdag 17. juli kl. 15:30 til 16:30.

Er du nyuddannet social- og sundhedsassistent, er der møde onsdag 17. juli kl. 15:30 til 16:30.

Begge møder afholdes i FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 2. sal. Hillerød


Mødet er BÅDE for medlemmer og ikke medlemmer og vores medlemmer vil få udleveret deres emblem (husk dit uddannelsesbevis).

Vi glæder os til at se dig.


Med venlig hilsen


Vinni Jakobsen          og      Irene Buus
FOA Nordsjælland               FOA Frederikssund