Folkemøde i Rudersdal kommune - Video

v/socialudvalgsformand Birgitte Schjerning Povlsen, Carsten Thaarup fra Ældrerådet Rudersdal Syd,
Aase-Marie Christiansen fra Rudersdal Seniorråd, og Thomas Feldborg Bruun, Lokallisten inviterede til debat om Hjemmehjælpskommissionens rapport og perspektiverne for fremtidens ældre. De blev mødt af velforberedte, og utilfredse, borgere i Rudersdal kommune.
Den halve time der var sat af til debatten, var ikke tid nok til at komme hele vejen igennem debatten.