Dagplejen i fremtiden

Hvad vil vi med dagplejen i fremtiden?

FOA Nordsjælland inviterer til møde om Dagplejens fremtid mandag 9. september 2013 fra kl. 17:30.

Formand for den Centrale Pædagogiske Sektor i FOA Jakob Sølvhøj og forsker Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet holder oplæg om Dagplejens fremtid og vil gerne drøfte temaet med Dagplejen, forvaltningen og politikere.
 
Jakob Sølvhøj vil fortælle om en helt ny undersøgelse "Aktuelle udfordringer i Dagplejen - Kvalitet og kapacitetsstyring, når børnetallet falder" som er foretaget af Bureau 2000 for FOA.
 
Undersøgelsen svarer bl.a. på spørgsmålet om, hvorvidt Dagplejen er blevet for dyr, om dækningsgraden er høj nok?

Ph.d. Ole Henrik Hansen vil fortælle om sin observationsundersøgelse i Dagplejen, hvor 130 dagplejebørn blev observeret hos 65 tilfældigt udvalgte dagplejere i 6 kommuner. Undersøgelsen sætter fokus på Dagplejens stærke og svage sider.

Samlet set, vil de to oplæg være et rigtigt godt afsæt for en lokal debat om Dagplejens fremtid.
 
Undersøgelsen "Aktuelle udfordringer i Dagplejen" kan downloades på www.foa.dk.


På vegne af Pædagogisk Sektor
Rie Hestehave
Sektorformand

Tilmelding her senest 4. september 2013 . Tilmelding er bindende.